INICIJALNI SASTANAK FORUMA MLADIH POLITIČIH PARTIJA CRNE GORE

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 13. ožujka 2014. - 11:48
Autor: 

Na poziv i inicijativu predsjednika mladih Liberalne Partije Ammara Borančića 11.03.2014. u prostorijama Liberalne Pratije u Podgorici održan je inicijalni sastanak u povodu formiranja „Foruma Mladih političkih partija Crne Gore". Sastanku je ispred Hrvatske građanske incijative nazočila Tanja Bakalbašić, a potporu incijativi još su iskazali predstavnici mladih DPS-a, Bošnjačke stranke i FORCA-e.
Na sastanku se razgovaralo o tekstu inicijative koju je gospodin Borančić dostavio svim političkim strankama u Crnoj Gori.
Nazočni su se se složili oko svih tačaka inicijative obzirom da su one sukladne sa njihovim političkim programima i planovima za naredni period.

Kako je u inicijativi navedeno mladi političkih partija u Crnoj Gori uvidjeli su pasivnu ulogu i nezainteresovanost mladih da utiču na kreiranje politika što bi značajno doprinijelo bržoj i kvalitetnijoj modernizaciji i reformi cjelokupnog društvenog sistema.Istaknuta je potreba za promovisanjem kulture dijaloga i mirnog riješavanja sukoba, neophodna društvu u tranziciji i mladim ljudima koji tragaju za svojim identitetom.
Razumijevajući da je na mladim aktivistima i liderima najveća odgovornost da svojim zalaganjem i ličnim primjerom usmjere i pospješe društvena kretanja težeći progresu.
Istaknut je značaj zajedničkog nastupanja mladih vezano za probleme koji su za njih izuzetno važni a odnose se na nanobrazbu, kulturu,te sportske aktivnosti prevazilazeći političke različitosti i partijske podjele, u cilju zajedničkog doprinosa unapređenja položaja mladih i uticaja na pozitivne političke tokove.
Takođe su se svi nazočni složili da njihovo djelovanje ni u kom dijelu neće biti usmjereno ka pojačavanju postojeći ili stvarnju novih podjela i konflikata na političoj sceni, nego će upravo težiti da dogovorom i dobrim inicijativama rade na prevazilaženju razlika u cilju općeg dobra svih mladih bez obzira na stranačku pripadnost.
Zaključeno je da postoji dobra volja za pokretanjem ovakvog FORUMA i da u narednom periodu očekuju potporu i ostalih predstavnika mladih iz političkih partija Crne Gore koji nisu nazočili ovom sastanku.
Naredno okupljanje okvirno se planira u sljedećem mjesecu, gdje će biti razgovora o uspostvaljanju infrastrukture foruma, pojedli zaduženja, i planiranju akcija.