3. REDOVNI SABOR HGI

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 04. listopada 2011. - 12:00
Autor: 

Na sjednici Središnjeg odbora Hrvatske građanske inicijative održanoj 28.rujna donešena je Odluka da se 3. Redoviti izborni Sabor hrvatske građanske inicijative održi 8.listopada u 18 sati, velika sala Centra za kulturu Tivat stoji u priopćenju stranke.
Na Saboru će se raspravljati o izvješću o radu i finansijskom izvješću, obaviti i izbor organa stranke, Središnjeg, Nadzornog i Statutarnog odbora kao i predsjednika stranke.

U pripremu Sabora svoj doprinos su dali članovi Hrvatske građanske inicijative na Osnovni odborima predlozima i sugestijama.
Predviđen je i prijem mladih članova u stranku kao i u rukovodeće strukture političke HGI-a.