EKO CENTAR "DELFIN"

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 19. listopada 2011. - 10:17
Autor: 

Gost emisije "Eko zeleno plava Boka " bila je predsjednica NVO Eko Centar "DELFIN" Ljilja Radunović koja je predstavila organizaciju i projekte koja je ova organizacija realizirala u interesu očuvanja ekološkog sustava.
Eko Centar "DELFIN" je nevladina i neprofitna organizacija koja se bavi ekološkom edukacijom i ekološkim inicijativama na lokalnom,nacionalnom I medjunarodnom nivou.

Misija Eko Centar DELFIN je da kroz realizaciju ekološke edukacije i ekološku inicijativu na inovativan, transparentan i efikasan način, spriječi dalje zagađenje naše okoline kao i da doprinese unaprijeđenju stanja životne sredine u Crnoj Gori. Osnovana je 2000.god. sa sjedištem u Kotoru a realizovala je ogroman broj značajnih projekata među kojima su:
• "Igra pelikana"-2001.god. REC (upoznavanje djece ranog školskog uzrasta kroz igru sa prirodnim i kulturnim bogatstvima Skadarskog jezera)
• Čišćenje i uredjivanje naselja Rakite-Kotor"-JP"Morsko dobro"
o (uključivanje lokalne zajednice u ekološke akcije)
• "Arhuska konvencija-mogucnosti primjena"- 2002 god.Ambasada kraljevine Holandije (osnovne informacije o Arhuskoj konvenciji)
• "LEAP za sve Kotorane"-2002.god Ambasada kraljevine Holandije (Lokalni ekološki akcioni plan šanse za razvoj Kotora kao ekološke opštine)
• "Stop krivolovu"- 2002.god. UNDP (kampanja za suzbijanje krivolova na moru u sedam opština)
• "Vaša jelka naša briga"- 2003 god. (akcija sprječavanja nekontrolisane sječe mladih stabala u vrijeme Novogodišnjih praznika)
• "Sta mozemo zajedno"- 2003.god JP"Morsko dobro i Ministarstvo za turizam (organizovanje i realizacija zajedničke eko akcije, 32 eko NVO iz CG na uredjivanju Velike plaže u Ulcinju)
• "Zelena škola"- 2003.god Opštinski konkurs za NVO (edukacija sadjenja i njegovanja mediteranskog ukrasnog bilja)
• CEEWEB inicijativa u Crnoj Gori - 2004.Nacionalni koordinatori za CEEWEB inicijativu-stanje životne sredine (UNDP)
• Eko turisticki informator "Mi imamo Boku ali ne samo za nas"-2004 Ministarstvo turizma Crne Gore i Opština Kotor 2005god
• "Igra delfina"-2005 Opština Kotor
• "Evropski standardi u zastiti zivotne sredine za Opstinu Kotor"- LEAP – 2006.god. EARl
• "Bogatstvo Crne Gore- igraj da naučis"- 2006god Skupstina CG,Ministarstvo turizma,Opstina Kotor
• Menadžment plan svjetske prirodne i kulturne baštine Kotor - 2006 Skupština Crne Gore
• Kvalitet Jadranske hrane – 2007. GOD. INTERREG CARDS – PHARE EU EAR
• Marikultura Jadrana -2007. GOD. INTERREG CARDS – PHARE EU EAR
• Informativno-edukativna kampanja »Naš otpad, naša briga»- JKP Kotor 2007.god.
• Watchdog inicijativa –zakonska regulativa –Otpad- USAID-ORT-MAP 2007.god.
• Informativno edukativna kampanja "Otpadne vode u Opštini Kotor" Hydro Ingenieure Austrija 2007
• " Nije otpad sve što bacam" - Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine 2008
• „Crnogorski stari put – priroda, kultura i turizam" – Opština Kotor 2008
• Razvojni plan organizacije – REC 2009
• Katalog ljekovitog i aromatičnog bilja crnogorskog primorja – Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine 2009
• "Otpad, selekcija, reciklaža" - FAKT 2010
• "Otpad - kako nastaje i gdje odlazi " – Ministarstvo zaštite životna sredine I uredjenja prostora 2010
• Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore, EU IPA CB 2011/2012

Audio: Ljiljana Radunović