HGI: Zaštita lokalnih poduzeća i ustanova

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 31. ožujka 2016. - 11:08
Autor: 

Među ciljevima koji čine okosnicu djelovanja Hrvatske građanske inicijative, ne bez razloga, zaštita lokalnih javnih poduzeća je od naročitog interesa. Decenijama su Tivćani ulagali u istraživanja, opremu i kadrove kako bi se na najbolji način iskoristile vrijednosti i potencijali koje tivatska općina ima. Osnivanjem i stalnim razvojem lokalnih javnih poduzeća postignuti su značajni rezultati, a „lokalci“ su uspješno pratili sve dinamičniji razvoj Općine. Sredstvima iz općinskog budžeta, kreditnim zaduživanjem i samodoprinosom gradilo se novo i održavalo postojeće, ne čekajući pomoć sa strane ili akciji Države.

Kada je riječ o velikim, međuopćinskim i državnim projektima, poput vodoopskrbe , sistema otpadnih voda i dr. objekata, Tivat je uvijek bio među prvima koji su prihvaćali ideje o zajedničkoj izgradnji i financiranju, ne zanemarujući pri tom razvoj lokalnih poduzeća. Naprotiv, sve raspoložive općinske snage stavljane su u funkciju zajedništva. U lokalnim javnim poduzećima zaposlen je značaj broj radnika, građani blagovremeno i u najvećem postotku izmiruju obveze za izvršene usluge čime ukazuju potporu i povjerenje lokalnoj politici u tim oblastima.  Ocjenjujemo da se tivatska javna poduzeća ponašaju efikasno i odgovorno prema općinskoj  imovini i građanima što ne znači da nema i problema. Upravo zato ćemo se tim pitanjima posebno baviti, jer nam je svima od interesa da se rad javnih lokalnih poduzeća unaprijedi, a efikasnost poveća. To se neće i ne može desiti stalnim akcijama na gašenju „lokalaca“, na tobožnjem  okrupljavanju kapaciteta radi svekolikog boljitka.

Regionalni vodovod je značajan republički kapacitet i neka tako ostane, lokalna izvorišta su dobro građana i neka budu i dalje, raspodjela dobra efikasnija je na lokalnoj razini, a na toj razini valja tražiti odgovornost, ali i politiku cijena.

Potpuno isti odnos HGI ima prema lokalnom Komunalnom poduzeću, Radio Tivtu te Centru za kulturu, Sportskoj dvorani i Turističkoj organizaciji kao javnim poduzećima od značaja za Općinu. Treba osnivati nove ustanove i nova poduzeća kako bi raspolagali i upravljali novim resursima ( parkinzi, autobusna postaja, lok. marine, Narodna biblioteka, Kazalište ) i resursima koja su nam, zarad „okrupljavanja i lakšeg gazdovanja“ oduzeta, kao što je slučaj s obalom.