Don Dejan Turza – novi doktor teologije

Time to read
2 minutes
Read so far

Četvrtak, 19. srpnja 2018. - 11:57

Svećenik Kotorske biskupije don Dejan Turza obranio je u srijedu, 18. srpnja, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku radnju “Katolički svetci, blaženici i sluge Božje Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstu“, pod vodstvom prof. dr. Jure Zečević-Božića. Disertacija pozornost posvećuje bokokotorskim katoličkim svetcima sv. Tripunu i sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću, blaženicima bl. Graciji iz Mula i bl. Ozani Kotorskoj te službenici Božjoj Ani Mariji Marović u suvremenom ekumenskom kontekstu. Glavna teza rada je da su oni, premda su živjeli u različitim povijesnim razdobljima i u vrijeme kada se pojam ekumenizam još nije koristio u suvremenom značenju, ipak faktično živjeli jedinstvo i / ili pak čeznuli za većim stupnjem jedinstva vjere i zajedništva u štovanju. Svi oni, povezani Bokom kao konfesionalno pluralnim i heterogenim lokalnim prostorom, žive jedinstvo i nose poruku zajedništva te u tome smislu imaju potencijal doprinosa suvremenoj ekumenskoj otvorenosti i dinamici.

Doktorski rad na 363 stranice, od čega su 61 stranica slike u boji otisnute u visokoj rezoluciji, strukturiran je u tri cjeline. U prvoj cjelini „Geopolitički i konfesionalni kontekst Boke kotorske“ prikazani su političko-društveni aspekti bokokotorskog zaljeva, uloga i značaj hrvatske nacionalne zajednice u Boki te oblikovanje kršćanstva i odnos mjesnih Crkava prema ekumenizmu. Druga cjelina „Duhovna i materijalna baština katoličkih svetaca, blaženika i slugu Božjih Boke kotorske u kontekstu jedinstva Crkve“ polazi od životopisa, obrađuje štovanje u prilog duhovnoj baštini Boke kotorske te iznosi dokaze i iskaze štovanja istih. „Katolički svetci, blaženici i sluge Božje u suvremenim ekumenskim perspektivama na prostoru Boke kotorske“ naslov je treće cjeline. Nakon povijesnog presjeka ekumenskog pokreta i ekumenskih perspektiva Drugog vatikanskog koncila detaljnije je riječ o suvremenosti tematiziranih svetačkih likova u kontekstu ekumenskih strujanja. Ispitivanjem, pa i terenskim istraživanjem javnog mnijenja opisan je njihov ekumenski potencijal. Rad je opremljen kazalom osoba te kazalom mjesta, zemalja i zemljopisnih pojmova te brojnim tekstualnim i fotografskim prilozima. Uz pisanu verziju rada priložen je dodatak na DVD-u koji sadrži: digitalnu verziju rada (u pdf formatu), fotografije iz tablica i priloga u velikoj rezoluciji.

Članovi povjerenstva bili su prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik, prof. dr. sc. Ante Mateljan, vanjski član i prof. dr. sc. Jure Zečević-Božić, mentor-član. Novost i originalnost ovoga rada sastoji se u specifičnom pristupu temi koju su dosadašnja pisana riječ i znanstvena istraživanja doticala parcijalno, najviše kroz svetačke životopise. Do ovoga rada naime nije postojao sustavan i sveukupan prikaz katoličkih svetačkih likova Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstu. Stoga ovaj rad, uz svoj znanstveni doprinos, može doprinijeti i konkretnom unapređenju međureligijskog i interkulturalnog dijaloga kakav je potreban za konstruktivan suživot u suvremenim pluralističkim društvima. Svoj doktorski rad ispitanik je posvetio preč. gosp. don Pavi Medaču, kanoniku Kotorske biskupije koji je svojim nesebičnim zalaganjem u Biskupiji, trudom, marom i nadahnućem – veliki uzor novim generacijama svećenika. Ovom svečanom akademskom činu, uz doktorandove roditelje, brata s obitelji i prijatelje, nazočili su Kotorski biskup mons. Ilija Janjić, prof. emeritus Ivan Golub te drugi prijatelji i poznanici.

Novi doktor ekumenske teologije don Dejan Turza, sin Marije r. Štefić i Antuna Turze, rodom je iz župe Sv. Josipa Radnika, Belišće u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji. Rođen je 25. svibnja 1975. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Belišću a zvanje inženjera elektronike stekao je 2001. na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Studij na KBF-u u Zagrebu završava 2007. te je godinu dana kasnije zaređen je za svećenika Kotorske biskupije. Zavjetovani je član Franjevačkog svjetovnog reda od 2013. Nakon pastoralne službe u Donjoj Lastvi i Lepetanima od 2013. je upravitelj župa sv. Marije-Sutomore, Rođenja BDM-Sušanj i sv. Andrije-Brca te upravitelj svetišta Gospe Ratačke. U Kotorskoj biskupiji vrši više službi, tako od 2010. voditelj je pastoralne skrbi za mlade; od 2012. Povjerenik je za obiteljski pastoral, od 2014. Povjerenik za župnu katehezu i vjeronauk te od 2016. i Predstavnik Kotorske biskupije u radu Komisije za hrvatski martirologij. Član je Društva hrvatskih katoličkih novinara.

U sklopu znanstvenih aktivnosti sudjelovao je na različitim znanstvenim skupovima te održao predavanja pretežito iz područja istraživanja. Uz blagoslov nadbiskupa Đure Hranića pokrenuo je sa suradnicima mrežnu stranicu o životu i djelu mons. Ivana Šeše „Poštovatelji mons. Ivana Šeše“ (2013.). Inicirao je u Donjoj Lastvi održavanje Dana Bokeljskih svetaca (2011.) te „Molitvenih dana sv. braći Ćirilu i Metodu“ povodom 1150. godina od početka misijskog djelovanja Svete braće (2013.). Suizdavač je zbornika radova „Spomenica 600. obljetnice crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410-2010)“.