Dr. sc. Vesna Čučić o cenzuri i položaju žena u 16. stoljeću u Dubrovniku

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 04. travnja 2019. - 11:30
Autor: 

Današnja gošća emisije „Tragom Hrvata Boke i događaja“ je dr. sc. Vesna Čučić, koja je proteklog četvrtka u Galeriji solidarnosti u Kotoru održala predavanje „Cenzure i tema žena u XVI. st. u Dubrovniku“, u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Boki kotorskoj  i OJU „Muzeji“ – Kotor.

Na predavanju je bilo riječi o cenzuri i položaju žene u 16. stoljeću u Dubrovniku, u čijem su centru zbivanja Cvijeta Zuzorić, Mara Gundulićeva i Nikola Vito Gozze. Prvi puta u Dubrovniku žena se stavlja u glavni plan te da se o raspravlja o ulozi žene, žena piše o ženi i za nju se zauzima, te sudjeluje u filozofskim raspravama, a sve to velikodušno im omogućuje jedan muškarac, plemić i državnik u Dubrovačkoj Republici. Više o tome poslušajte u audiozapisu.

 

Vesna Čučić je rođena u Kotoru. U Dubrovniku je završila Gimnaziju i Srednju glazbenu školu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala engleski jezik i književnost, francuski jezik i bibliotekarstvo. Magistrirala na postdiplomskom studiju humanističkih i društvenih znanosti Kulturna povijest istočne jadranske obale na Sveučilišnom centru za postdiplomske studije u Dubrovniku Sveučilišta u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zadru doktorirala s temom »Prve tiskare i dubrovačko društvo (1783.-1868.)«.Više godina bila zaposlena u Dubrovačkim knjižnicama (Narodna i Znanstvena knjižnica) i u Državnom arhivu u Dubrovniku. Od 2001. godine na mjestu ravnateljice Dubrovačkih knjižnica do odlaska u mirovinu 2018. U više navrata boravila na međudržavnim stipendijama u Francuskoj (Državni arhiv u Parizu i Nacionalna knjižnica u Parizu). Objavljuje stručne i znanstvene radove u domaćim i stranim časopisima i knjige. Sudjeluje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Obnašala funkciju predsjednice Matice hrvatske u Dubrovniku. U 2 mandata obnašala je funkciju člana Glavnog odbora MH u Zagrebu. Trenutno obnaša funkciju člana Predsjedništva Ogranka MH u Dubrovniku, na kojoj je funkciji već više od 2 desetljeća. U suradnji s Bibliotekom i čitaonicom u Kotoru, Knjižarom Karver u Podgorici, dok je bila na čelu Dubrovačkih knjižnica i član predsjedništva MH u Dubrovniku, realizirala je projekt Dubrovnik i Kotor – Gradovi i knjige koji je 2011. godine financirala EU u sklopu predpristupnih fondova.

Audio: 
Tragom Hrvata Boke i događaja - 4.4.2019.