DRI dao pozitivno mišljenje na financijski izvještaj HGI

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 27. lipnja 2018. - 8:26
Autor: 

Državna revizorska institucija DRI dala je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Hrvatske građanske inicijative HGI za prošlu godinu i reviziju pravilnosti.

DRI je juče  objavila izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja HGI za prošlu godinu.

“Kolegijum u sastavu senatora Nikola Kovačević i predsjednika senata Milan Dabović, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj HGI za prošlu godinu i reviziju pravilnosti”, saopšteno je iz DRI.

Utvrđeno je da partija nakon zaključivanja poslovnih knjiga, sastavljanja Godišnjeg finansijskog izvještaja i dostavljanja nadležnim institucijama, ne vrši knjiženje u poslovnim knjigama u toj godini.

“HGI ugovore o djelu zaključuje u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima i istim definiše poslove i period angažovanja izvršioca”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da partija prilikom angažovanja izvršilaca po ugovoru o djelu treba da obezbijedi podatke o radno-pravnom statusu svih angažovanih osoba u cilju pravilnog obračuna poreskih obaveza.

Iz DRI su kazali da su finansijskom revizijom za prošlu godinu provjerene i realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji za 2016. godinu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja utvrđeno da je HGI realizovala šest preporuka, a nije realizovao dvije.

“Realizacija preporuke koja se odnosi na troškove izborne kampanje se nije mogla utvrditi jer partija u prošloj godini nije ostvarivala troškove i prihode po osnovu izbornih kampanja”, saopšteno je iz DRI.