Edukativni paneli za obrazovne institucije općine Kotor

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 19. listopada 2015. - 11:47
Autor: 

   Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti nadležan za sprovođenje Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti muškaraca i žena sproveo još jednu od ovogodišnjih aktivnosti.

 

  Pored nedavno organizirane edukativne radionice pod nazivom ,,Rod u zdravstvenim servisima Opštine Kotor“, Savjet Lokalnog akciona plana Općine Kotor preveo je edukativne postere/panele s tematikom rodne ravnopravnosti (koji su dio inicijative Comics Uniting Nations i šire kampanje The Golobal Goals for Sustainable Development) i dostavio svim vaspitnim ustanovama u općini Kotor.

 

   Ovi posteri predstavljaju dio promocije 17 globalnih ciljeva održivog razvoja među kojima je i Rodna ravnopravnost. Posteri, urađeni u vidu stripa, prilagođeni su mlađoj populaciji s ciljem da se skrene pozornost na poticanje rodne ravnopravnosti kroz borbu protiv nasilja na ženama, prepoznavanje i vrednovanje ženskog rada u kući, ohrabrivanje političkog uključivanja žena i promidžbu jednakih prava za oba spola.

 

Ideja kampanje je da se 17 globalnih ciljeva prošire po svijetu i učine što više vidljivim i javnim, a time potaknu na aktivizam ka njihovom ostvarivanju.

  

Kotor se prevodom i promocijom postera o Rodnoj ravnopravnosti pridružuje ovoj globalnoj kampanji.

 

Stoga, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti predstavlja akciju koja za cilj ima  da podsjeti javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika/ca od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.