INFO DAN na Pomorskom fakultetu Kotor

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 10. travnja 2017. - 9:36
Autor: 

INFO DAN na Univerzitetu Crne Gore - Pomorskom fakultetu Kotor bit će održan u srijedu 12.4.2017. godine u terminu od 13 do 16 sati.

INFO DAN je tradicionalni događaj koji se organizira  na Pomorskom fakultetu Kotor duži niz godina za buduće studente kako bi se upoznali s  radom Fakulteta.Također, ovaj događaj je namijenjen i sadašnjim i bivšim studentima Fakulteta, pomorcima i svima koji žele da se informiraju  o radu Fakulteta.

Ovom prilikom će  biti održana prezentacija o radu Fakulteta, i organiziran obilazak laboratorija i brodskih simulatora.

Posebna pozornost bit će posvećena informacijama o studijskim  programima na Fakultetu i obukama za pomorce. Zainteresirani će također  biti u prilici da saznaju sve o značajnoj znanstveno - istraživačkoj djelatnosti na Fakultetu, njegovoj suradnji s  pomorskim fakultetima u svijetu, kao i o velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata (iz programa HERIC, Tempus, Erasmus+, HERD i dr.) koje Fakultet realizira. Srednjoškolcima koji pokažu svoje zanimanje  za upis bit će prezentiran i podijeljen promotivni materijal s  bitnim podacima o studijskim programima Fakulteta.

Budući i sadašnji studenti se mogu upoznati s  mogućnostima programa mobilnosti studenata tijekom studija (Erasmus +, kao i drugi programi mobilnosti) te potporom Pomorskog fakulteta Kotor studentima koji sudjeluju  u programu Work&Travel.

Ovogodišnji INFO DAN na Pomorskom fakultetu Kotor se ostvaruje kroz  realizaciju projekta pod nazivom “Međunarodna certifikacija pomorskog obrazovanja u Crnoj Gori – EDUMAR” financiranog iz programa HERIC od strane Ministarstva prosvjete i Ministarstva znanosti  putem kojeg će Fakultet certificirati nastavne planove i programe osnovnih akademskih studijskih programa Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika prema najnovijoj dopuni IMO STCW Konvencije, kao i Sistem menadžmenta kvalitetom prema novom standardu ISO 9001:2015.