Intervju: Adrijan Vuksanović, nosilac liste Hrvatske građanske inicijative

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 13. rujna 2016. - 9:58
Autor: 

Nosilac liste Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vukasanović ocijenio je u intervjuu za Pobjedu da je HGI dala značajandoprinos procesu obnove nezavisnosti Crne Gore, te lojalnost našoj državi ne moraju posebno dokazivati. On je dodao da se prava Hrvata najbolje mogu ostvariti kroz podršku nacionalnoj stranci.

-Svi oni politički subjekti s kojima dijelimo državne i proevropske vrijednosti su potencijalni partneri Hrvatske građanske inicijative. Postoje kriteriji i principi oko kojih HGI nikada neće  pregovarati, jer suverenost i nezavisnost Crne Gore, kao i građanski koncept ne smiju biti upitni - rekao je Vuksanović.

Pobjeda: Vi ste novo lice na političkoj sceni. Da li očekujete siguran ulazak HGI u parlament?

Podrškom Hrvatskoj građanskoj inicijativi na predstojećim izborima, Hrvati će imati svog legitimnog predstavnika u Skupštini Crne Gore. Naši birači su svjesni da samo preko predstavnika hrvatske zajednice u zakonodavnom domu imaju garancije da će njihove potrebe i interesi na najbolji način biti artikulisani. HGI je dao značajan doprinos procesu obnove nezavisnosti Crne Gore, te lojalnost našoj državi ne moramo posebno dokazivati. To prepoznaju i građani drugih nacionalnosti i pružaju nam podršku, što me kao nosioca liste, čini ponosnim.

Pobjeda: Središnji odbor HGI je donio preporuku o samostalnom nastupu. Da li je ta odluka definitivna?

Samostalan nastup je najpošteniji način da se izmjerimo na predstojećim izborima i zaslužimo mjesto u parlamentu. Odluka Središnjeg odbora HGI-ja o samostalnom nastupu na izborima je odraz i naše političke odgovornosti.

Pobjeda: Ko su potencijalni partneri HgI u postizbornoj saradnji?

Svi oni politički subjekti s kojima dijelimo državne i proevropske vrijednosti su potencijalni partneri Hrvatske građanske inicijative. Postoje kriteriji i principi oko kojih HGI nikada neće  pregovarati, jer suverenost i nezavisnost Crne Gore, kao i građanski koncept ne smiju biti upitni. HGI je dosadašnjim djelovanjem dokazala zrelost i iskazala pošten odnos prema Crnoj Gori. Moram naglasiti da se saradnja s manjinskim strankama u prethodnom sazivu Parlamenta pokazala kao dobra i kao takva je naišla  na pozitivan prijem kod domaće i strane javnosti. U postizbornom procesu zalagat ćemo se da se takva relacija i nastavi.

Pobjeda: Zadatak nacionalnih stranaka je da obezbijede što bolji položaj za manjine. Kako ocjenjujete položaj Hrvata u Crnoj Gori?

Političkim djelovanjem i učešćem HGI-ja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, položaj Hrvata je značajno bolji, ali sigurno da ima prostora da se dodatno afirmiše. U tom procesu smo pouzdan partner Crnoj Gori, kako za dodatno unaprijeđenje uslova života Hrvata, tako i svih  njenih građana. Kao manjina uvijek imate priliku za afirmisanje i izgradnju, a samim tim oplemenjujete i širi kontekst u kojem živite. Rukovodimo se činjenicom da ne može hrvatskoj zajednici biti dobro, ako je drugima loše i obratno.

Pobjeda: Da li očekujete učešće u Vladi?

Učešće u izvršnoj vlasti zavisi od rezultata koji ćemo postići i od sluha skupštinske većine da uvaži naše uslove za ulazak u vlast. Nećemo pod svaku cijenu biti dio buduće vlasti, ukoliko ona ne bude imala senzibilitet za naša programska načela. Smatramo da je prethodno, četvorogodišnje razdoblje, u kojem smo bili i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti, pokazalo da smo odgovoran i konstruktivan partner. Naši predstavnici pokazali su visok stepen znanja i stručnosti.

Bićemo osvježenje na političkoj sceni

Pobjeda: Kako ste koncipirali predstojeću kampanju?

Tokom sedmice ćemo i zvanično predstaviti program i vizuelni identitet kampanje, koji će, siguran sam, biti prijatno osvježenje na političkoj sceni. Uvjerenje temeljim na činjenici da je tim HGI pokazao veliku odgovornost i kreativnost u cilju što boljeg izbornog rezultata.