Izložba Dušana Jeknića u Muzeju i galeriji Tivat

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 26. rujna 2018. - 9:44
Autor: 

Otvaranje retrospektivne izložbe Dušana Jeknića upriličit se  na dva nivoa u Muzeju i galeriji Tivat u petak,  28. 9.

Jeknić je rođen 1949. godine u Nikšiću. Fakultet za likovne umjetnosti i postdiplomske studije slikarstva završio je 1981. godine u Beogradu. Radi kao profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Izlagao je na više grupnih i samostalnih izložbi. Član je ULUCG od 1978. godine.

O njegovom radu Slobodan Slovinić je zapisao: “Likovno stvaralaštvo Dušana Jeknića je obimno, raznovrsno i vrlo sadržajno, što se može spoznati, kako iz sadržajnog kataloga, tako i iz neposredne postavke, koju je organizator priredio iz pieteta prema umjetniku, ali je evidentno da je eksplikacija mogla biti mnogo obuhvatnija i serioznija. No, iz veoma kompleksnog i multiznačnog materijala koji je ekspliciran, sasvim je bjelodano da je riječ o umjetniku izuzetnih potencijala, široke naobrazbe i dubokih kulturoloških poriva. Iako je Jeknićevo likovno stvaralaštvo, poznato stručnoj crnogorskoj javnosti i znalcima sa prostora bivše nam domovine, nameće se izvjestan osjećaj da mu ipak nije omogućeno da se sveobuhvatno predstavi u njegovoj Crnoj Gori i na adekvatan način valorizuje svoj veoma raskošni umjetnički fundus. Naprosto, kao da je generacijski bio na određen način zapostavljen, potcjenjivan, pa moglo bi se reći i omalovažavan. Možda razloge i tragove takvog neprikaldnog odnosa treba tražiti u brojnim reflaksijama i reminiscencijama Jeknićeve umjetnosti, koja se više ili manje mogu anticipirati u stvaralaštvu njegove generacijske sabraće. Upravo je pretpostaviti, da je Jeknićev sasvim neobičan, metafizički i simboličko-asocijativan pristup umjetničkom supstratu, zasigurno morao tada paradigmatski uticati na umjetničke pojavnosti u njegovom okolišu.”

 Otvaranje izložbe planirano je s početkom u 20 sati,  dok će posjetitelji imati priliku  izložbu pogledati do 12. 10. 2018. godine.