Konferencija „Operativni plan upravljanja Jadranom - AgriGov“

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 22. srpnja 2016. - 16:02
Autor: 

Danas se u Galeriji solidarnosti u Kotoru održala završna Konferencija na kojoj su promovirani ostvareni rezultati u okviru implementacije Projekta „Operativni plan upravljanja Jadranom - AgriGov“. Projekt je završen u lipnju 2016. godine, a financiran je iz IPA jadranskog programa prekogranične suradnje.

Na konferenciji su govorili predsjednik općine Kotor dr. Aleksandar Stjepčević, menadžer općine Kotor Srđan Dragomanović, Jelena Stjepčević - koordinatorica kancelarije za međunarodnu suradnju, kao i Lena Pasinović, koordinatorica projekta AdriGov, eksperti na projektu Igor Brkanović  i Predrag Janković.

Istaknuto je da je kroz realizaciju projekta Općina Kotor doprinijela sprovođenju strategije Jadransko-jonske makroregije i promovirala inovativni model upravljanja kroz integraciju regionalnih i lokalnih zajednica i sprovođenje regionalne politike Europske unije konsolidacijom integracionog procesa između država.

Realizacija Projekta AdriGov značajno je doprinela jačanju prekogranične Jadransko jonske saradnje. Uključivanjem lokalnih vlasti u proces donošenja odluka i sprovođenje regionalne politike EU, dat je  značajan doprinos i konsolidaciji integracionog procesa između država. Saradnju sa AdriGov partnerima i članicama Jadransko-jonske euroregije smatram veoma značajnom, jer nam je pružena mogućnost da damo značajan doprinos sprovođenju Strategije Jadransko-jonskog makroregiona i zajednički promovišemo inovativni model upravljanja kroz integraciju regionalnih i lokalnih zajednica“, kazao je predsjednik općine Kotor, dr. Aleksandar Stjepčević.

U okviru projekta sprovedene su aktivnosti koje su bile usmjerene na poboljšanje rada Općine Kotor, posebno s aspekta organizacionih aktivnosti i unapređenja institucionalne infrastrukture, koja treba da doprinese efikasnoj implementaciji lokalne politike, privlačenju direktnih investicija i uspostavljanju integrativnih potencijala na nivou makroregije i u pristupu integrativnim tokovima EU.

 

Na konferenciji su predstavljeni ključni sljedeći rezultati projekta:

- Katalog investicionih potencijala Općine Kotor – „Investiraj u Kotor“

- Priprema elektronske platforme –„Investiraj u Kotor’’

- Studija izvodljivosti za „Biznis investicioni i informacioni centar Kotor“

-  Plan unapređenja implementacije razvojne politike Općine Kotor

-  Projektne prioritete za konkuriranje kod EU IPA II. programa-fondova

 

Osim pomenutih rezultata, potrebno je naglasiti doprinos Općine Kotor u organizacijskom i programskom jačanju suradnje u okviru Jadransko - jonske regije i Foruma Jadransko - jonskih gradova. Posebno je značajan doprinos Kotora ostvarenju četiri stuba i ciljeva EUSAIR Strategije.

Ostvareni rezultati predstavljaju primjer dobre prakse, razvijene u okviru EU integrativnih procesa i jačanja suradnje lokalnih vlasti s privredom na domaćem i međunarodnom nivou.

Pomenute aktivnosti su realizirane u skladu sa zaključcima i smjernicama Vlade Crne Gore, koji su usmjereni na unapređenje organizacije i rada Jedinica lokalne samouprave, uspostavljanje međuopćinske suradnje i snažniju orijentaciju i korišćenje raspoloživih programa i fondova EU.