Kotor APPS nastavlja svoje aktivnosti

Time to read
2 minutes
Read so far

Nedjelja, 24. srpnja 2016. - 11:43
Autor: 

Kotor APSS, koji se održava u okviru programa festivala KotorArt, je u prethodnih nekoliko godina stekao reputaciju jednog od najboljih arhitektonskih događaja u regiji, a sve više postaje popularan i u široj javnosti, jer svojim programom pokriva teme koje su više od arhitekture i urbanizma. Kotor Art KotorAPSS je osnovan kao ljetnja škola, ali je projektima i inicijativama koje je iznjedrio postao okosnica razvoja arhitektonske scene i pozicioniranja Crne Gore u širim okvirima arhitektonske javnosti.

Ovogodišnji Kotor Art KotorAPSS Forum održava se,  u Kotoru od 20.  do 24. srpnja, u Kinu Boka. Dvodnevni simpozij "RE USE"i"THE DEBATE"i dalje će istraživati, diskutirati, konceptualizirati ponovnu upotrebu napuštenih, ruiniranih objekata i lokacija.

Prvi simpozijum RE-USE se održao 23. srpnja. Konferenciju je svojim predavanjem otvorio Miloš Kosec, arhitekta i teoretičar specijalizovan za re-use pristup, a zatim su uslijedili Haris Piplaš, urbanist i istraživač Urban-Think Tank-a u Cirihu, arhitektonske kancelarije HHF (Basel) i Sadar Vuga (Ljubljana) autori prvonagrađenog konsursnog rješenja za adaptaciju i rekonstrukciju Doma Revolucije u Nikšiću, Joni Baboci – šef odjeljenja za Urbanističko planiranje Grada Tirane i donedavni  vođa Atelier Albania tima. Također, na simpozijumu su govorili i Kosmos arhitekti – virtualna kancelarija koju čine četiri partnera iz Rusije, a koji rade iz različitih krajeva svijeta (Basel, Moskva, New York), poznati po svom EMA projektu iz 2015. godine -  urbani makeover stare fabrike na lokaciji u centru Moskve. RE-USE konferenciji nazočio je i Ian Anderson, dizajner poznate prakse The designers republic, a diskusiju je moderirala Luise Rellensmann, arhitektonski kritičar, koja posebno interesovanje u svojim istraživanjima daje kulturnoj baštini i konzervaciji suvremene prošlosti.

Kako su sudionici istakli Re-Use je već neko vrijeme goruća tema, kako u regiji, tako i na internacionalnoj arhitektonskoj sceni. Podvukla se linija izmedju pojmova Re-Use i renoviranje. Usaglasili su se da je prije samog djelanja potrebno promisliti objekat u pitanju u programskom smislu, naći mu adekvatnu upotrebnu vrijednost i prije svega ga namijeniti konkretnom budućem korisniku – Re-Useru. Posebno su se osvrnuli na društveno-sociološke i političke aspekte doba u kojem su ovi, mahom modernistički, objekti nastajali, ideologije kojima su se njihovi projektanti vodili i došli do zaključka da je potrebna jedna potpuno nova ideologija koja bi im vratila smisao.

Kako je programski direktor Dijana Vučinić priopćila, u pripremi je i knjiga s temom Re-Use. U knjizi će se obrađivati teme obrađivane tijekom dosadašnjeg rada KotorAPSSa, kao i teme proistekle iz istog, a na kojima su radili domaći i internacionalni studenti i mentori.

Drugi simpozijum THE DEBATE će se održati 24. srpnja i predstavlja treći u nizu simpozijuma koji se odvijaju u okviru Project Solana Ulcinj projekta. Ovaj simpozijum će predstaviti i raspravljati o rezultatima ovog projekta za nacionalnu i međunarodnu publiku Kotor Art KotorAPSS-a. Diskusiju će moderirati Siniša Vuković,  ekspert za analizu i rješavanje konflikta. ecoLogicStudio (London), LOLA (Rotterdam), LAAC (Innsbruck), I Marko Stjepčević I NemanjaMilićević iz Podgorice razvili su, za potrebe Bijenala, četiri vizionarska scenarija za budući mogući pristup rješavanju problema na ovoj lokaciji. Sve četiri prakse, kao I kustosi, će učestvovati na ovogodišnjem Kotor Art KotorAPSSForumu.

Važno je napomenuti da događajnemakomercijalnikarakteri da su program i otvoreni za sve, potrebno je registrirati se na apply@kotorapss.me i tim putem osigurati mjesto na konferenciji.