KotorArt – kulturno zrcalo Kotora

Time to read
3 minutes
Read so far

Četvrtak, 15. rujna 2016. - 9:19
Autor: 

VIII. Međunarodni festival KotorArt, koji je protekao u znaku petnaeste godišnjice prvobitnog KotorArt-a, kao festivala umjetničke glazbe, te decenije od smrti don Branka Sbutege i od obnove crnogorske neovisnosti, s 254 programa privukao je preko 45. 000 posjetitelja (glavni program 15. 000, prateći preko 30. 000) čime se svrstava u najposjećenije festivale u regiji.

Na festivalu je, od 1. 7., do 17. 8., nastupilo preko 1000 umjetnika, izvođača i predavača iz 23 zemlje, na 30 lokacija u Kotoru, Perastu, Herceg Novom i Tivtu. Najkompleksniji umjetnički festival u zemlji, koji nosi predznak manifestacije od nacionalnog značaja, uživa međunarodni ugled i kvalitetom i raznolikošću privlači najširi dijapazon publike, odvijao se i ove godine kroz šest programskih segmenata (KotorArt Festival klapa Perast, KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu, KotorArt Premijere, KotorArt KotorAPSS, KotorArt Don Brankove dane muzike, i KotorArt Pjacu od filozofa). Obim programa je, zahvaljujući sponzorskim sredstvima, u odnosu na prošlu godinu, više nego udvostručen, što je, između ostalog, rezultiralo i većim brojem posjetitelja koji su pratili festivalske sadržaje.

Pored izvrsnosti programskih aktivnosti, KotorArt se pohvalno ističe i drugim aspektima, kao što su izrazito učinkovit organizacioni model, u kome se preko 80%  ukupnog godišnjeg budžeta, koji je ove godine iznosio 629 .000 eura, troši na programske sadržaje. Također, festival je čak trećinu ovih sredstava, odnosno 31% prihoda osigurao samostalno, kroz komercijalna sponzorstva, što ga čini pozitivnim izuzetkom u diversifikaciji financijskih sredstava među umjetničkim festivalima u Crnoj Gori. Festival bilježi preko 1000 objava u svim važnijim medijima u zemlji, uključujući dnevne novine i časopise, radio stanice i internet portale.

Značajan dio ukupnog budžeta festivala ostaje direktno u Kotoru i Crnoj Gori, jer je usmjereno na troškove ishrane i reprezentacije, lokalnog prijevoza, angažiranja uslužnih djelatnosti, lokalne radne snage, poreze i prireze. Naša je procjena da je festivalska publika ostavila u Kotoru preko pola milijuna troškova smještaja, restoranskih i drugih usluga. Učesnici u festivalskim programima ostvarili su preko 2000 noćenja u Kotoru i okolini, dok je samo potrošnja kod lokalnih ugostitelja, za smještaj i ishranu, iznosila preko 80. 000 eura.

Pored nemjerljivih benefita koje festival stvara za razvoj kulturnog turizma Kotora, promociju grada u inostranstvu i značajan doprinos međunarodnom imidžu Kotora kao neizbježne destinacije sa bogatom kulturnom ponudom, sav državni trošak izdvojen za KotorArt (434.500€) se može promatrati kao ulaganje u razvoj lokalne zajednice, lokalnih poduzeća i ugostitelja.

Osim toga, neke od odlika KotorArt-a su i proširivanje aktivnosti festivala - kako vremenski i prostorno, tako i na druge oblasti (zimska koncertna sezona, edukacija, turizam, ekološke aktivnosti, izdavaštvo, itd.), suradnja sa javnim, privatnim i nevladinim sektorom na lokalnom i nacionalnom nivou, te povezanost sa lokalnom zajednicom - kroz stvaranje osjećaja zajedništva i pripadnosti, i težnju da sam festival bude više od atrakcije po kojoj je Kotor prepoznatljiv - da postane destinacija po sebi. U skladu sa idejom vodiljom i ovogodišnjeg festivala, koja se sastoji u afirmiranju Kotora, grada koji pripada svjetskoj kulturnoj baštini pod zaštitom UNESCO-a, kao kulturne prijestolnice Crne Gore, i ovogodišnji KotorArt protekao je u besprijekornoj atmosferi suradnje s gradskim službama, ali i ugostiteljima.

Festival će u narednom periodu nastaviti da ulaže napore u cilju potpisivanja petogodišnjeg Ugovora o financiranju s Općinom Kotor i Ministarstvom kulture Crne Gore, u cilju omogućavanja neophodnog dugoročnog planiranja, a time i izvjesne budućnost i razvoja festivala. Također, predstavnici festivala zalagat će se za pronalaženje financijske podrške za ostvarivanje segmenta kazališta za odrasle u okviru KotorArt-a, odnosno za vraćanje KotorArt Teatra. Postojanje KotorArt Teatra od vitalne je važnosti ne samo za adekvatno programiranje ovog festivala, već i za kulturni i društveni život Kotora uopće, uz neizostavan širi umjetnički i kulturološki domet u državnom, regionalnom i europskom kontekstu. Ponovno uključivanje ovog segmenta u svoj njegovoj cjelovitosti u program KotorArt festivala naredne godine, treba da zadrži sve njegove dosadašnje prednosti, ali i da pronađe način da prevaziđe mane, što se prije svega odnosi na potrebu za promišljenijim i održivijim organizacionim i programskim utemeljenjem, nego što je to bio slučaj do sada.

Novi programski koncept KotorArt Teatra težit će da bude postojan, analitički postavljen, kvalitetan, zanimljiv, a financijski racionalan, skroman i održiv. Uz zadržavanje ambijentalnosti, koja uveliko karakterizira i KotorArt u cjelini, kao zaštitnog znaka ovog segmenta, Teatar će programski težiti da se obraća realnim interesima svoje publike, što nipošto ne znači pristajanje na komercijalizaciju, nego naprotiv,  napor da se pronađu načini da se ti interesi tretiraju kroz ozbiljne i estetski vrijedne umjetničke projekte. Pored konkretnih i obrazloženih estetskih namjera i ciljeva, koji treba da stoje iza svakog projekta i izbora redatelja kojima se povjeravaju pojedina uprizorenja ili autorski umjetnički projekti, novi-stari Teatar kao bitan cilj ima i rad na edukaciji i animaciji publike, s kojom se KotorArt kontinuirano trudi da ostvaruje dvosmjernu komunikaciju.