Kultura sjećanja: “Priča o kamenim jedrima”

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 09. travnja 2019. - 8:37

Dobar vjetar i mirno more su najbolji sudionici sigurne i uspješne plovidbe. Ali,  ne kaže se uzalud da mirno more nikada nije napravilo dobrog mornara. Nemirno more, nije li to metafora za životnu borbu, punu vjetra i oluje, kroz koju čovjek prolazi svakodnevno i nakon koje postaje, jači, bolji, iskusniji?

Upravo jednu takvu priču priča hrvatski umjetnik Mate Turić. U svoju kreativnu avanturu o jedrenjaku krenuo je prije 2000 dana, a rezultat njegovog rada je preko 1000 kamenih jedrenjaka s prepoznatljivim rukopisom. Na ovom putu postigao je zavidan nivo umjetničke zrelosti. Za njega su jedrenjaci simbol ljepote  i slobode, ali i simbol zajedništva, jer pokrenuti jedrenjak u stvarnosti znači surađivati i  koristiti čitavu posadu. Rađeni u bijelom mramoru i poroznom kontinentalnom kamenu, na sebi imaju ili sitne rupice, koje je stvorila priroda ili moderne proreze,  koje je načinio sam autor, suptilno nam govoreći o čovjekovoj životnoj borbi i ožiljcima,  koje čovjeku ostaju nakon nje. Stoga ne čudi što je jedrenjak u blagom pokretu dok je njegova podloga uzburkana poput mora usred nevere.   Grubi, hladni,  ali vječni kamen gradi i konstituira u lijepa kamena jedra,  koja odaju dojam organizirane uređene i harmonične forme. Njegovi radovi variraju od nešto svedenijih i jednostavnijih artističkih modaliteta do grandioznih oblika dajući mu osoben i prepoznatljiv stil. Kao racionalan i slobodouman  mislilac Turić počinje da izrađuje skulpture u oprostorenom reljefu, pokušavajući svesti skulpture na jednu točku gledišta. Razlog za to nalazi u užurbanom i modernom načinu života. Svi nekud žure, život teče brzim ritmom, te umjetnik smatra da se više nema dovoljno vremena sagledati skulptura sa svih strana. Turić ne postavlja samo pitanje o užurbanosti života, egzistencijalnoj borbi, već i o borbi protiv prolaznosti koja muči svakog čovjeka ponaosob. Zato plovi kroz kopno sa svojim jedrima, kamenim jedrima, kojima će, nada se stići do vječnosti. Za sada je na dobrom putu. Plovljenje morem po beskrajno plavoj pučini, jeste put u neizvjesno, baš kakav je i stvaralački put ovog mladog hrvatskog umjetnika,  koji je za veoma kratak period uspio da vjetar okrene u svoju korist, stvarajući  djela koja se ne mogu ukalupiti u svijet današnjice, djela koja se opiru srednjosti i komercijali. Proizvodeći katarzičan efekt na publiku Turić svoje jedrenjake pušta da otplove u vječnost i tamo ostanu, za sjećanje i divljenje nekim narednim generacijama.

Mate Turić rođen je u Zagrebu 1987. godine. U Hrvatskoj je poznatiji kao Mata CROata. Akademiju Likovnih Umjetnosti završio je u Širokom Brijegu. Dobitnik je nagrade Artist On Globe za najboljeg mladog umjetnika u Hrvatskoj 2015. godine, nakon koje slijedi nagrada Artist On Globe za izložbu godine u Hrvatskoj (2016. godina). 2018. godine dobiva nagradu na međunarodnoj izložbi minijature Maslavečki Štrk u Popovači. Iste godine dobiva drugu nagradu za javni anonimni natječaj za spomenik braniteljima u Drugom Selu. Do sada je imao preko 35 samostalnih izložbi. Trenutno živi i stvara u Vrbovcu.

  Povjesničarka umjetnosti Marija Saičić