Kurtagić: "Otvoren konkurs za projekte iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 14. veljače 2020. - 13:39
Autor: 

U cijelosti vam prenosimo priopćenje Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava:

"Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava  u 2020. godini podržaće projekte značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika. U ovu svrhu opredjeljeno je 1.128.463,80 eura. Fond će finansirati  projekte u oblasti očuvanja i razvoja nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti, razvoj kulturnog identiteta i baštine, razvoj jezičkog identiteta i očuvanje i unaprijeđenje vjerskog identiteta.

Pravo učešća na javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije, pravna i fizička lica, čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj manjinskih prava, nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta.

,,Raspodjelom sredstava, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u kontinuitetu doprinosi očuvanju i razvoju nacionalnih, etničkih, kulturnih, vjerskih i jezičkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ali i razvoju multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti crnogorskog društva”, poručio je Elmir Kurtagić, v.d. direktora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Podnosioci projekta dostavljaju projekte na propisanom obrascu, kao i potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost kriterijuma i uslova za učešće na konkursu. Više informacija o konkursu kao i obrazac prijave dostupni su na web sajtu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava www.fzm.me. Konkurs je otvoren do 16. marta."