Luka Kalimanj je važan resurs Općine Tivat

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 09. listopada 2018. - 8:20
Autor: 

“Opština Tivat će preduzeti sve mjere kako bi d.o.o. Komunalno Tivat učestvovalo i dobilo koncesiju za privredno korišćenje luke Kalimanj”, priopćio je predsjednik Općine  Tivat dr.  Siniša Kusovac.

Gradska lučica Kalimanj ima deset gatova i 377 vezova uglavnom za male barke i motorna plovila, i njom je do sada upravljalo Komunalno poduzeće Tivat.

“Lučica Kalimanj je važan resurs koji bi svakako trebalo da ostane opštinski, odnosno u ingerenciji opštinskog preduzeća Komunalno, koje je i do sada opsluživalo ovu marinu. Uvjereni smo da će tako biti i ubuduće”, dodao je predsjednik.

Koncesija se daje na pet godina uz mogućnost produženja, a očekuje se da će tender biti raspisan do kraja godine. Ponuđač je obvezan da dostavi Biznis plan odnosno Investicijski program s procjenom financijske i tehničke izvodljivosti izgradnje infrastrukture i suprastrukture luke, njenim održavanjem, kao i razvojem i modernizacijom lučkih usluga, izgradnjom pratećih objekata i drugih privrednih djelatnosti u skladu s predloženim Investicijskim programom.  Koncesija ima za cilj unapređenje privrednog korištenja luke od lokalnog značaja Luka Tivat - Kalimanj uz obvezu da se prioritetno osiguraju vezovi za dosadašnje korisnike vezova, registrirane vlasnike plovila koji imaju prebivalište u općini Tivat.

“Tenderom je predviđeno da samo pet vezova ima status komercijalnih a ostatak, 372 su komunalni vezovi. Mali procenat vezova je za komercijalnu upotrebu, svega pet, a ostatak, 372 su komunalni vezovi i u tome vidimo šansu da Komunalno Tivat dobije koncesiju”, dodao je predsjednik tivatske Općine.

Koncesionar je dužan da u roku od tri godine od zaključenja Ugovora o koncesiji realizira  investiciju čija vrijednost je procijenjena na oko 200.000 eura. Njegova obveza je i da u roku od šest mjeseci od početka koncesije izradi izvještaj o postojećem stanju životnog okoliša, kao i Eleborat procjene utjecaja na životni okoliš  kojom će se definirati mjere tijekom  izvođenja radova i funkcioniranja luke.

Godišnji prihod koji ostvaruje koncesionar od iznajmljivanja vezova postojećim korisnicima vezova iznosit će ne manje od 60.000 eura, dok je fiksni dio koncesijske  naknade definiran u iznosu od 12.000 eura godišnje.

Foto: Radio Tivat