Međunarodni dan prava javnosti da zna

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 28. rujna 2023. - 14:11
Autor: 

Izjava Željka Rutovića, Predsjednika savjeta Agencije za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama, povodom 28. septembra, međunarodnog dana Prava javnosti da zna.

Pravo javnosti da zna, temeljno je načelo demokratskih prosvijećenih društava koja na pravovremenim, transparentnim  i tačnim informacijama organa javne vlasti afirmišu kritički korektiv građanina kao neprikosnovenog arbitra kontrole vlasti i unapređenja demokratskih procesa. Slobodan pristup informacijama u posjedu organa javne vlasti dug je i zahtjevan evolutivni proces, koji umnogome zavisi od političke i demokratske kulture u kojoj je otvorenost rada treba da bude vrhovni cilj demokratije kojim se legitimišu prava  i obaveze  izabranih nosioca vlasti. Samo društva u kojima kultura javnosti porazi predpolitičku tajnost i selektivnost pristupa informacijama garantuju vrijednosni evropski sistem na kome je napredno čovječanstvo utemeljeno. Normativni i praktični razvoj slobodnog pristupa informacijama u Crnoj Gori prolazi kroz razne izazove, među kojima se izdavajaju, kako zloupotreba prava na pristup informacijama, tako i nedozvoljeno ćutanje i nedostatak proaktivnog ovog instituta javne administracije.

Dalja faza razvoja ovog prava zahtijeva usavršavanje i primjenu evropske pravne regulative i na njoj najbolje komparativne prakse gdje je sloboda pristupa informacijama pravilo, a svaki izuzetak shodan demokratskim i jasno utvrđenim standardima i garancijama slobode pristupa javnim informacijama kao izuzetno značajnog ljudskog prava.

Izvor: Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama