IN MEMORIAM kap. BOŽO BRAJAK

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 04. kolovoza 2018. - 9:16

Sa žalošću prenosimo da je dana 2. kolovoza 2018. g. u Rijeci preminuo kap. Božo Brajak.

Božo Brajak je rođen 26.02.1926 godine u obitelji oca Pjera i majke Anđelije Brguljan. Božo Brajak potječe iz pomoračke obitelji, a od najmlađih dana je vezan za more, pomorstvo i pomoračku tradiciju. Pomorsku školu – nautički odsjek – završio je u Kotoru 1948 god. kad je započeo ploviti u pomorsko poduzeće „Jugolinija" Rijeka u kojem je proveo čitav svoj radni vijek ploveći od kadeta do zapovjednika broda. Višu pomorsku školu Božo Brajak je završio 1960. god. u Rijeci, a zapovjednikom broda je postao 1966., u kojem zvanju je umirovljen 1986. god.

Božo Brajak je imenovan prvim zapovjednikom kontejnerskog broda iz Hrvatske i uopće tadašnje Jugoslavije. Bilo je to 1974. g. na brodu «Pionir» kojim "Jugolinija" otvara po prvi put kontejnerski servis za Sjevernu Ameriku. Sa velikim stječenim iskustvom u tom poslovanju i plovidbi, upućen Božo je 1976. god. Upućen u New York, gdje ostaje sve do 1982. god. kao predstavnik „Jugolinije" odgovaran za sav lučki promet tog brodara.

Nakon povratka na Rijeku, Božo Brajak plovi kao zapovjednik na najvećem kontejnerskom brodu „Jadran Express", na liniji Sjeverna Amerika – Jadran – Perzijski zaljev, te nakon dugogodišnjeg plovljenja na toj liniji – ruti – odlazi u mirovinu 1986 god. i tako završava svoj aktivni rad u pomorstvu i pomorskoj privredi.

Božo Brajak je vezan uz Bokeljsku mornaricu od dječačkih dana i to od 1937. godine kad biva imenovan malim admiralom Bokeljske mornarice (admiral je bio Rudolf Giunio). Zanimljivost je da Božo Brajak biva prvi Mali admiral izvan grada Kotora. Moglo bi se reći da je cijeli svoj život Božo Brajak bio vezan za Bokesljku mornaricu što više da je upravo živio i pronosio vrijednosti Mornarice osobito u Rijeci. Božo je u nekoliko mandata bio predsjednik Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Rijeka, a posljednji od 2011. g. do 2015 od kad je imenovan doživotnim počasnim predsjednikom.