In memoriam: Rajko Vujičić

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 06. veljače 2016. - 9:07
Autor: 

Akademik Rajko Vujičić preminuo je jučer u Kotoru u 76. godini života.

Rajko Vujičić rođen je 18. svibnja 1940. godine u Gornjem polju kod Nikšića. Osnovno obrazovanje završio je u Vidrovanu, gimnaziju i Filozofski fakultet u Skoplju. Magistrirao je 1979. u Zadru na Filozofskom fakultetu, gdje je 1983. godine i doktorirao.

Od 1966. do 1985. godine radi na Turističkom odsjeku Više pomorske škole u Kotoru kao suradnik, predavač i profesor. Od 1985. do 1988. godine je docent na Kulturološkom fakultetu na Cetinju, a od 1988. do 1998. godine na Fakultetu likovnih umjetnosti predaje na Cetinju, gdje je bio redovni profesor. Predavao je na postdiplomskim studijama Fakulteta za pomorstvo u Kotoru i na Filozofskom fakultetu u Prištini. Bavio se pedagoškim, naučnoistraživačkim, publicističkim i medijskim radom.

Bkio je član crnogorskog PEN centra, predsjednik Društva istoričara umjetnosti Crne Gore, član nekoliko redakcija stručnih časopisa, kao i stručnih komisija iz domena zaštite kulturne baštine. Boravio je u svim europskim zemljama (izuzev skandinavskih), Egiptu, Palestini, Kapadokiji i afričkim zemljama MAGREBA. Objavio je više posebnih izdanja i tridesetak naučnih članaka i rasprava. Najznačajnija posebna izdanja su: Spomenici kulture Crne Gore (1997); Studije iz crnogorske istorije umjetnosti (1999); Crna Gora kroz kulturnu baštinu (koautorstvo) (2006); Srednjovjekovna arhitektura i slikarstvo Crne Gore (2007), a naučni radovi: Sveti Tripun – osvrt na kult, ikonografiju i neke narodne običaje (2002); Neki oblici odbrane i zaštite u graditeljstvu seoskih sredina, radovi sa naučnog skupa Selo u Crnoj Gori (2004); Kivot Svetog Vladimira Dukljanskog (2005); Lovro Dobričević kao minijaturista i ilustrator (2006); O crkvi Sv. Mihaila u Stonu (2009); Doprinos Pavla Mijovića crnogorskoj istoriji umjetnosti (2010); Bilješke iz manastira Morače (2010).

Za izvanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 8. prosinca 2000. godine, a za redovnog 15. prosinca 2006. godine.