Ministar Numanović u posjetu Hrvatskome nacionalnom vijeću

Time to read
2 minutes
Read so far

Četvrtak, 12. ožujka 2015. - 13:23
Autor: 

Ministar za ljudska i manjinska prava dr. Suad Numanović jučer je prilikom redovnog radnog  posjeta crnogorskim općinama s  većim udjelom pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica boravio i  u tivatskoj općini, kojom je prilikom, nakon radnog sastanka s predsjednikom Općine Ivanom Novoselom, posjetio i prostorije Hrvatskoga nacionalnog vijeća i Radija Dux.

 

Delegaciju iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u kojoj su uz ministra Numanovića bili i  direktor Direktorijata za unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Leon Gjokaj i šefica Kabineta ministra Numanovića Sanja Žugić, primio je predsjednik Hrvtaskoga nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković.

Na  sastanku se razgovaralo o  zakonskoj  definiciji  i financiranju manjinskih nacionalnih vijeća, sustavnom rješavanju pitanja manjinskih medija, s posebnim osvrtom na jedini radio i  elektronski medij hrvatske nacionalne manjine u Crnoj Gori, Radio Dux,  kao i predloženim novim zakonskim rješenjima o upravljačkoj strukturi, ingerencijama i dvostupanjskom funkcioniranju Upravnog  odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

Novim je Nacrtom Zakona, naime, predviđeno da Upravni odbor ima samo  savjetodavnu ulogu komisiji koja bi odlučivala o financiranju projekata koji su prijavljeni na Javni natječaj Fonda, te da u Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore budu imenovani predstavnici iz Ministarstva, Skupštine Crne Gore, Sveučilišta Crne Gore, te eksperata iz područja ljudskih prava i medija, a  eliminirani predstavnici šest nacionalnih vijeća, čime bi osnovna funkcija postojanja Fonda-zaštita i očuvanje posebnosti manjinskih nacionalnih zajednica-bila dovedena u pitanje. Predložena zakonska rješenja predviđaju i  upravljačku strukturu Fonda u kojoj bi bio samo jedan predstavnik iz redova nacionalnih vijeća, što je za predstavnike manjinskih vijeća apsolutno neprihvatljivo jer bi se time obesmislilo postojanje manjinskih vijeća. Pristanak na ponuđena zakonska rješenja značio bi degradiranje položaja manjina, kao i njihovih predstavnika, jer postavlja se logično pitanje- kako djelovati na zaštiti nacionalnih interesa i  nacionalnog identiteta, a ne sudjelovati u donošenju odluka vezanih za nacionalne manjine? Dvojbeno je koliko bi  članovi Upravnoga odbora Fonda koji nisu pripadnici nacionalne manjine bili u stanju prepoznati interese i potrebe određene nacionalne manjine.

Nacionalna su vijeća već ranije ponudila da su se spremna odreći od apliciranja projekata za Fond za manjine ispred nacionalnih vijeća kako bi se izbjegao mogući sukob interesa, ali nikako ne mogu pristati na to da se odreknu upravljačkog paketa, odnosno članstva u Upravnom odboru Fonda.

O posjetu Hrvatskom nacionalnom vijeću ministar Numanović je izjavio: „Moje zadovoljstvo je zaista veliko kad jedno vijeće jako dobro funkcionira u interesu svoga naroda, koje je institucionalizirano, pozicionirano, i koje se punim svojim kapacitetom bavi interesima svoga naroda. Konstatirali smo zajedno da je država Crna Gora učinila jedan dobar zakonodavni i institucionalni okvir koji garantira pripadnicima svih manjinskih naroda dobru integraciju u naše društvo. Uostalom, Hrvati su svoji na svome, u svojoj državi, a kroz zakonik, kroz institucije, ostvaruju svoja prava za kvalitetnom integracijom“.

Nakon sastanka u tajništvu HNV-a ministar Numanović je sa suradnicima posjetio i prostorije Radija Dux, kojom je prigodom upoznat s dosadašnjim radom i funkcioniranjem Radija, kao i s povećanim tehničkim i materijalnim potrebama Radija Dux, posebice nakon dobivanja nacionalne koncesije, što podrazumijeva povećani broj programskih sadržaja vezanih za tematiku tradicije i  kulture manjinskih naroda.  

 

Ministar dr. Numanović je iznio prijedlog da bi trebalo strateškim planom definirati smjernice koje bi bile osnova za očuvanje jezičkog identiteta manjinskih naroda. Također, plan bi trebao obuhvatiti i financijsku podršku koja bi osigurala održivost manjinskih elektronskih i tiskanih medija u cilju promoviranja kulturne baštine i jezičnog bogatstva manjinskih naroda u Crnoj Gori i Crne Gore kao multikulturalne odnosno interkulturalne države.

 

Ministar je izrazio zadovoljstvo viđenim te izrazio volju i spremnost da se i ubuduće djeluje na daljnjem unaprijeđenju manjinskih prava u okviru zakonskih i institucionalnih okvira Ustava, Skupštine i Vlade Crne Gore.