Ministar Numanović zadovoljan odnosom Opštine Kotor prema marginalizovanim grupama

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 14. siječnja 2016. - 9:27
Autor: 

Fokus razgovora  ministra  manjinska prava  Suada Numanovića, koji je danas boravio u radnoj posjeti Opštini Kotor, gdje ga je primio gradonačelnik  dr Aleksandar Stjepčević sa saradnicima, je bio na  unapređenju i zaštiti marginalizovanih grupa. Bilo je riječi i o unapređenju politike rodne ravnopravnosti.
Prema posljednjim istraživanjima na prvom mjestu je romska populacija,  zatim LGBT populacija  i osobe sa invaliditetom.
Ministar Numanović je izrazio zadovoljstvo što opština Kotor ima jedan sistemski pristup u rješavanju problema prema marginalizovanim grupama.
Konstatovano je da je taj odnos jako dobro izražen prema osobama sa invaliditetom u smislu otklanjanja fizičkih barijera i njihovih mogućnosti za lakšu integraciju u društvo.
Dogovoreno je da se tu ne stane, već intenziviraju aktivnosti u smislu lakšeg života za sve osobe sa invaliditetom, njihovom obrazovanju i zaposlenju.
Ovaj dobar primjer iz kotorske opštine, prema riječima Numanovića treba da slijede i sve ostale opštine u CG.
Za romsku populaciju osnovno pitanje je rješavanje njihovog pravnog statusa i na tome će se raditi u saradnji sa MUP-om.
Najveći problem je stambeno zbrinjavanje Roma koje se može rješavati kroz regionalni projekat kojim je riješeno pitanje kampa Konik jedan i dva u Podgorici, podsjetio je Numanović.
Po tom modalitetu, stambena problematika Roma će se rješavati i u Kotoru i u drugim opštinama Crne Gore.
Takođe je dogovoreno da se podrži obrazovanje romske djece i nastavi njihovo školovanje.
Na sastanku je bilo je riječi i o ženskoj populaciji.
Opština Kotor napravila je velike korake budući  da u Kotoru živi 52 % žena i taj potencijal je opština znala da iskoristi na kvalitetan način.
Žene su u Kotoru radno angažovane i prepoznate po političkom angažmanu a ekonomski su, u odnosu na druge sredine mnogo jače.
Dogovoreno je da se  kreditom iz  Investiociono razvojnog fonda pomognu žene koje ulaze u srednji i mali biznis pod vrlo povoljim uslovima.
Takođe, povoljne kredite bez kamate mogu da iskoriste i mladi koji su završili fakultet.
Opština Kotor treba da istraje u poštovanu ljudskih prava svih građana Kotora a posebno marginalizovanih grupa, poručio je ministar Numanović.