Odbor za europske integracije u službenom posjetu Rožajama

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 19. travnja 2017. - 9:10
Autor: 

U cilju dalje promocije inkluzivnosti i transparentnosti procesa europskih integracija, članovi Odbora za europske integracije održali su tribinu s učenicima Gimnazije “30. septembar“ u Rožajama na temu „Pristupanje Crne Gore EU - potrebe mladih, njihova uloga u procesu reformi, te koristi koje im se pružaju kao budućim građanima EU“.

U ime Odbora, s učenicima  rožajske Gimnazije razgovarali su predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović i članovi Daliborka Pejović i MihailoAnđušić, fokusirajući se na važnu ulogu mladih u procesu europskih integracija i dinamiku reformi u društvu. Poslanici su učenicima  predstavili europsku ideju, uz objašnjenje da EU predstavlja ključni garant ne samo mira i sigurnosti u Europi, već i vrijednosti stilova života, neophodnih za izgradnju zdravog i ekonomski stabilnog društva. Govoreći o mladima, kao glavnim korisnicima prednosti učlanjenja Crne Gore u EU, poslanici su predstavili programe koji promoviraju  mogućnosti učenja u zemljama Unije, kao i suradnju između obrazovnih ustanova i organizacija mladih. Osim toga, pričalo se  i o potpori,  koju EU pruža Crnoj Gori u procesu reformi, kao i o programima za suradnju država članica sa zemljama koje nisu dio EU.

Tijekom konstruktivne rasprave učenika s  poslanicima, posebno su se istakla pitanja spremnosti Crne Gore da funkcionira unutar EU, prava i obveza studenata u državama članicama EU, ali je bilo i konkretnih komentara u pogledu utjecaja Bregzita ne samo na politiku proširenja, već i funkcioniranje  cjelokupne Unije, te podizanja svijesti građana o procesu pristupanja u cilju sveopće uključenosti društva u usvajanje evropskih vrijednosti. Kroz debatu koji je organizirao  školski debatni klub, učenici su ukrstili stavove po pitanju učlanjenja Crne Gore u EU, tijekom koje su se mogli čuti korisni argumenti po pitanju budućnosti Crne Gore u EU.

Članovi Odbora za europske integracije su održali sastanak s predstavnicima Općine Rožaje, na kojem je razgovarano o iskustvima i izazovima s kojima se Općina  suočava u korištenju pretpristupnih, IPA fondova. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o mogućnostima produbljivanja suradnje na državnom i lokalnom nivou, kao i o potpori koju Odbor može pružiti lokalnim samoupravama u izazovnom procesu pristupanja Crne Gore EU.

U razgovoru o realiziranim i planiranim projektima, posebno onim financiranim kroz IPA programe, predstavljeni su ključni izazovi i potrebe Općine u korištenju mogućnosti koje nude pretpristupni fondovi - kontinuirano jačanje kapaciteta tima za izradu i realizaciju projekata, podizanje svijesti o pravilima EU za provođenje projekata, te pitanja održivosti projekata i njihovog sufinanciranja. Istaknuta je dobra suradnja Općine  s aktivnim lokalnim nevladinim organizacijama.

U ime Općine Rožaje, s poslanicima su razgovarali MirsadAzemović, potpredsjednik Opštine, FikretKuč i RašidMujević, predstavnici Sekretarijata za ekonomski razvoj i poduzetništvo, i Mirza Luhoder, savjetnik u Službi Općine.