Održan drugi dio seminara na temu „Rodna ravnopravnost i uloga žena u politici“

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 05. rujna 2016. - 9:28
Autor: 

Trening za trenerice parlamentarnih političkih partija, koji se realizira u okviru Programa “Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”, na temu „Rodna ravnopravnost  i uloga žena u politici“, održan je proteklog vikenda u Baru, koji u partnerstvu sprovode izaslanstvo EU, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori. Ovo je drugi dio treninga s istim sudionicama, koje  će se ovoga puta bolje upoznati  sa svim faktorima, koji će utjecati  na njihov razvoj budućih trenerica. Cilj trenažnog programa je da omogući političkim partijama da ojačaju svoje unutarnje kapacitete i stvore uvjete za prenošenje znanja i iskustava vezanih za rodno-osjetljive i rodno odgovorne politike. Program edukacije političarki iz parlamentarnih političkih partija nastao je kao odgovor na potrebu aktivistica i liderki u političkim partijama da na organiziran, osnažen i djelotvoran način rade na pitanjima ostvarivanja ženskih ljudskih prava, većeg uključivanja žena na mjestima odlučivanja, te na kreiranju preduvjeta za vođenje rodno osviještene politike. Trenerice seminara i ovoga puta su bile Biljana Maletin Uljarević i Kaća Đuričković, koje se dugi niz godina bave  pitanjima ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Do sada su  izvele  brojne treninge, programe, kampanje, koje su se odnosile na prava žena i rodnu ravnopravnost.

Biljana Maletin Uljarević i Kaća Đuričković su ovoga puta pozornost posvetili samostalnim prezentacijama, kao i grupnim, gdje su sudionice mogle dobiti povratnu informaciju i reakciju ostalih sudionica, kao i ocjenu trenerica. Grupni rad je pokazao izuzetnu organizacijsku sposobnost, volju za suradnjom i znanje, koje su usvojile na prethodnom seminaru u Petrovcu, koji je bio početak ovoga projekta.

Cilj ovog seminara tj. ovakvog načina edukacije je da se pomogne političarkama da definiraju rodni koncept svog društvenog / političkog djelovanja i da se žene dovoljno osposobe i osnaže da se dovoljno uključe i preuzmu uloge i odgovornosti u javnom i političkom životu  Crne Gore, kao  i lokalnih zajednica u kojima rade i politički djeluju.

Sudionice su i ovoga puta pokazale izuzetnu spremnost i potrebu za dodatnom edukacijom, kao i odličnu međusobnu suradnju.

 Ispred Hrvatske građanske inicijative seminaru je nazočila Tanja Grabić.