Održan seminar na temu „Rodna ravnopravnost i uloga žena u politici“

Time to read
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 20. lipnja 2016. - 10:41
Autor: 

Trening za trenerice parlamentarnih političkih partija, koji se realizira u okviru Programa “Podrška antidiskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”, na temu „Rodna ravnopravnost  i uloga žena u politici“, održan je u Petrovcu od 15. do 19. lipnja, koji u partnerstvu sprovode izaslanstvo EU, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori. Cilj trenažnog programa je da omogući političkim partijama da ojačaju svoje unutarnje kapacitete i stvore uvjete za prenošenje znanja i iskustava vezanih za rodno-osjetljive i rodno odgovorne politike. Program edukacije političarki iz parlamentarnih političkih partija nastao je kao odgovor na potrebu aktivistica i liderki u političkim partijama da na organiziran, osnažen i djelotvoran način rade na pitanjima ostvarivanja ženskih ljudskih prava, većeg uključivanja žena na mjestima odlučivanja, te na kreiranju preduvjeta za vođenje rodno osviještene politike.Trenerice seminara bile su Biljana Maletin Uljarević i Kaća Đuričković, koje se dugi niz godina bave  pitanjima ženskih prava i rodne ravnopravnosti. Do sada su  izvele  brojne treninge, programe, kampanje, koje su se odnosile na prava žena i rodnu ravnopravnost.

Na seminaru su sudjelovale i gošće, koje su održale predavanja izuzetno poučnog karaktera. Maja Raičević iz Centra za ženska prava približila nam je rad Centra, probleme s kojima se susreću, i osvrnula na temu zlostavljanja žena u Crnoj Gori i reagiranja javnosti. Novinarka Duška Pejović je sudionicama pomogla u debati te objasnila na koji način argumentima utjecati na suprotnu stranu. Snežana Jonica, poslanica SNP – a u Skupštini Crne Gore objasnila je utjecaj žene u političkoj partiji, na koji način se dokazati u politici, kako se izboriti za svoja prava te kako je sve to utjecalo na njezinu političku karijeru. Nada Drobnjak, poslanica DPS – a u Skupštini Crne Gore istakla je koliko je bitan politički angažman žene te kako se nositi s problemima i reagiranjima javnosti na neslaganje s onim što se zastupa i za što se zalaže jedna poslanica na sjednicama.

Cilj ovog seminara tj. ovakvog načina edukacije je da se pomogne političarkama da definiraju rodni koncept svog društvenog / političkog djelovanja i da se žene dovoljno osposobe i osnaže da se dovoljno uključe i preuzmu uloge i odgovornosti u javnom i političkom životu  Crne Gore, kao  i lokalnih zajednica u kojima rade i politički djeluju.

 Ispred Hrvatske građanske inicijative seminaru je nazočila Tanja Grabić.