Održana Četvrta sjednica Odbora za europske integracije

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 09. ožujka 2017. - 16:10
Autor: 

Na danas održanoj četvrtoj sjednici Odbora za europske integracije, jednoglasno je usvojen Plan rada za 2017. godinu. Planom su predviđene aktivnosti vezane za četiri glavne oblasti rada Odbora: praćenje procesa pregovora, vršenje kontrolne uloge, međunarodne aktivnosti i promociju procesa europskih integracija u crnogorskoj javnosti. Cilj Odbora ostaje praćenje toka pregovora o pristupanju Eurropskoj uniji i svih aktivnosti vezanih za proces europskih integracija.

U ovoj godini Odbor će dodatno intenzivirati komunikaciju sa članovima pregovaračke grupe i analizirati napredak u izazovnim poglavljima, redovito će razmatrati ključna dokumenta iz procesa pristupanja, ali i nastaviti praksu razmatranja realizacije preporuka koje se usvajaju na sastancima Parlamentarnog odbora EU i Crne Gore u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja (POSP-a).  

U dijelu koji se odnosi na promociju procesa europskih integracija u crnogorskoj javnosti, Odbor će i tijekom 2017. godine organizirati javne tribine s mladima, sastanke s predstavnicima lokalnih samouprava, kao i tematske sastanke s predstavnicima sektora privrede.

Članovi Odbora su razmatrali i prijedloge koji se odnose na budući rad Odbora i kvalitetu praćenja procesa pristupanja EU.