Održana Javna rasprava o tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama u Tivtu

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 30. ožujka 2016. - 11:00
Autor: 

U Multimedijalnoj dvorani Općine Tivat jučer je održana Javna rasprava o tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Na početku Javne rasprave nazočnima se obratio Leon Đokaj, generalni direktor Direktorata za zaštitu i unapređenje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore i predsjednik Radne grupe koja je pripremila Prijedlog zakona, koji je pojasnio predložene izmjene i dopune Zakona.

U ime Hrvatskog nacionalnog vijeća govorio je Zvonimir Deković: „Mislim da će se iz ovog zakona izdefinirati i drugi Pravilnik unutar Fonda, jer ovaj odnos 75:25 bio je sada kad su se s ovih 25 posto financirala kompletna stručna služba Fonda, svi uposleni unutra, ali i četiri komisije koje su radile na vrednovanju projekata i koje su pratile cijeli rad projekata, tako da mislim da će i ovo 25 možda biti sada barem za pet posto manja stavka za Fond, a da će više ostajati za projekte“.

Deković se osvrnuo se i na časopis Hrvatski glasnik, uvažavajući želju gospodina Tripa Schuberta da se iznađu sredstva za stalno funkcioniranje časopisa, ali da se trebaju imati u vidu i ostali hrvatski mediji, kao što je Radio Dux: „U Radiju ima pet uposlenih ljudi kojima idu svi puni doprinosi i radni staž, isto se financiramo putem projekata, njihova plaća ovisi upravo od apliciranog projekata i da li je on formalno i pravno ispunjen. Imamo problem s pet ljudi koji neće moći dobiti plaću. Mislim da se mi kao zajednica moramo fokusirati na jedan drugi način, svi zajedno, i preko Savjeta i preko naših predstavnika ispred političke stranke Hrvata u Crnoj Gori“.

Tripo Schubert, u ime Hrvatskog građanskog društva, imao je brojne primjedbe, a dao je i jedan prijedlog:  „Ako je moguće da se uvede jedan član – da se časopisi manjina finansiraju na drugačiji način, jednom posebnom stavkom u budžetu. Jer, sudbina časopisa u Crnoj Gori, kojih nema puno, zavise od odluke te komisije; da li će komisija odobriti projekat i da li će se iz formalno-pravnih razloga odbiti taj projekat. Banalne stvari mogu da utiču na sudbinu izlaska tih časopisa“.

„Moram istaći da Ministarstvo već u više navrata pokušava da progura neke zakone koji nisu prihvatljivi za nacionalnu zajednicu. Ako pišete zakone, a nacionalne zajednice i savjeti su protiv takvog oblika zakona; a svjedoci smo u godinu dana da tri zakona ne prolaze skupštinsku proceduru, zašto se to onda radi na taj način? Da li neko zaista treba preuzeti odgovornost u tom dijelu i uključiti na pravi način upravo one kojih se to najviše tiče? Dobra stvar je što ste smanjili broj parlamentaraca, međutim u ovom dijelu on može biti shvaćen kao diskriminirajući; s obzirom da je samo jedan predstavnik političke partije nacionalnih manjina, a znamo da u Parlamentu barem imaju tri, ako ne i četiri, pet, pogotovo što se tiče albanskih stranaka“, predsjednik OO HGI-ja i član Hrvatskog nacionalnog vijeća, Ilija Janović.