Održana predavanja o imenima i prezimenima u Boki

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 23. studenog 2018. - 11:37
Autor: 

Dr. sc. Domagoj Vidović, jezikoslovac i onomastičar, jučer je u Domu kulture ,,Josip Marković" u Donjoj Lastvi održao predavanje pod nazivom ,,Pogled u antroponimiju Boke kotorske", u organizaciji Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore.

Večer je započela predavanjem ,,Mali uvod u osobna imena i prezimena", koje je prvenstveno bilo namijenjeno djeci, a nazočnima je ponaosob objašnjavao kako su nastala njihova imena i prezimena. Predavanju su nazočili učenici hrvatske nastave, s profesoricom Brankicom Vrbat. Vidović je također  istakao da su imena i prezimena u Boki kotorskoj jedna od najstarijih u Europi, te da se osobna imena dijele na kršćanska, narodna i strana.

U okviru predavanja „Pogled u antroponimiju Boke kotorske" Vidović je istakao da osobna imena u Boki kotorskoj sežu još prije prvih zapisa i sačuvana su u različitim toponimima, naročito onima koji se odnose na titulare crkava, kao što su Šušćepan, što znači Sveti Stjepan; Sutorina – Sveta Marija, Sutvara – Sveta Barbara i slično.

„Ta imena su odraz latinske pismenosti, katoličkog prisustva na tom području i obično su ti toponimi neka vrsta susretišta između Slavena (Hrvata) i Romana. Neka su vrsta spomenika pokrštavanja. Ti toponimi su i odraz govornoga stanja u prošlosti. Kada govorimo o bokeljskome govoru, znamo da je utjecaj talijanskoga bio popriličan, međutim taj romanski utjecaj nije samo talijanski, odnosno mletački – imali ste jedan jezik koji se zvao dalmatski, koji je neka vrsta starijega brata talijanskoga jezika i puno se ranije izdvojio od latinskoga, nego što je to učinio talijanski“, objasnio je Vidović.

Što se tiče narodnih imena, kako kaže Vidović, bila su zastupljenija izvan grada Kotora, u manjim mjestima, gdje je romanski jezik bio slabiji. To su imena: Brdonja, Bogda, Cvitan, Dobra, Preljub, Progon, Tupša... Osobna imena su se ogledala u toponimima, pa je tako, na primjer, od imena Bogdaša nastao naziv mjesta Bogdašići, Krašići prema krasan, Radovići prema Rado i slično. Što se tiče stranih imena na našem području, zabilježena su sljedeća: Baldovin, Federik, Engleza, Lunardo, Rođero...

Dr. sc. Vidović je zaposlen u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a predavanja je održao u sklopu svojega studijskog boravka i terenskog istraživanja u Boki kotorskoj od 15. – 24. 11. 2018.