Održana Svečana akademija povodom Dana Bokeljske mornarice

Time to read
5 minutes
Read so far

Subota, 26. lipnja 2021. - 11:36
Autor: 

Svečana akademija povodom Dana Bokeljske mornarice održana je sinoć u koncertnoj dvorani Škole za osnovno I srednje muzičko obrazovanje „Vida Matan“. Kako su kazali, Bokeljska mornarica je živa kopča sa prošlim vjekovima i vječiti svjedok kontinuiteta bokeljskog pomorskog života.

Aleksandar Dender predsjednik Upravnog odbora (UO) Bokeljske mornarice pozdravio je prisutne geslom „Fides et honor – Vjera i čast“, odrednicama na kojima je, kako ističe Dender, Mornarica opstajala tokom vjekova.

„Ove godine slavimo 558. godinu od donošenja prvog poznatog Statuta Bokeljske mornarice 1463. godine. Slavimo 1212 godina od donošenja moći Svetog Tripuna iz Male Azije u Kotor kada ih je, prema legendi, 13. januara 809. godine donio u Kotor odred kotorskih mornara, preteča bratovštine Bokeljske mornarice Kotor.

Bokeljska mornarica Kotor je, uz graditeljsku baštinu, jedno od najvrijednijih zavještanja koje su nam naši preci ostavili u nasljeđe i duboko i neraskidivno vezana za grad Kotor i zaštitnika grada i Biskupije Svetog Tripuna čije moći slavimo več 1212 godina. Prošlogodišnji prekid uzrokovan pandemijom koronavirusa sasvim sigurno neće osjetiti.

Nakon preko hiljadu godina aktivnog učešća u životu grada Kotora kao cehovsko udruženje i vojna formacija koja je branila grad i Boku Kotorsku od napadača, Mornarica je 1860. godine postala plemenito tijelo sa zadatkom da čuva uspomenu na slavnu prošlost, što čini i danas. U prethodnih 160 godina Mornarica je prošla kroz dramatične događaje, preživjela ratove, promjene političkih i ekonomskih sistema, uspone i padove, pandemiju, ali opstala je isključivo zahvaljujući predanosti ljudi koji su činili njeno plemenito tijelo, prije svega Kotorana, a zatim i svih Bokelja koji su snažno branili i održavali tradiciju“ – kaže Dender.

Kako navodi, donošenjem novog Statuta 2016. godine otpočela je nova faza u razvoju Mornarice koju je karakterisalo organizaciono jedinstvo, podmlađivanje aktivnog sastava, obnova fonda odora i oružja i aktivnosti upisa Mornarice na Listu svjetske nematerijalne kulturne baštine UNESCO.

„Upis uz zagovor našeg zaštitnika Svetog Tripuna uskoro očekujemo. Krajem ili početkom sljedeće godine održaće se Izborna skupština kao početak sljedeće faze koja će dati novi impuls i novu energiju ukupnom razvoju Mornarice.

Očekujemo izmjene statuta u skadu sa potrebama Mornarice i vremena u kojem se razvija, podmlađivanje kadra i početak procesa na promjeni statuta Bokeljske mornarice koja je sada registrovana kao NVO, kao i učešće u programima van naših statutarnih obaveza u cilju promocije i ekonomske stabilnosti.

Ne bez razloga naši preci su nam ostavili u nasljeđe geslo Vjera i čast. Vjera u Boga i čast da ćemo i mi, baš kao i oni, biti u stanju da očuvamo i prenesemo budućim generacijama časno ime i tradiciju Bokeljske mornarice“ – poručuje Dender.

Kako podsjeća prof. dr Antun Sbutega, admiral Bokeljske mornarice, Ministarstvo kulture je finansiralo sa 15 hiljada eura nabavku odora i isto toliko za izradu replika pušaka.

„Želim posebno da se zahvalim bivšem Ministarstvu kulture i ministrima Janku Ljumoviću i Aleksandru Bogdanoviću što su nam to omogućili i direktoru Pomorskog muzeja Andru Raduloviću koji se oko toga izuzetno angažovao.

Ministarska prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić je prilikom posjete Kotoru 9. februara ove godine obišla sa saradnicima i predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem Dom mornarice i imala konstruktivni razgovor sa članovima Admiralata i Upravnog odbora. Ona je obećala podršku i finansijsku pomoć i uskoro je Ministarstvo uplatilo 9 hiljada eura za nužne radove na restauraciji Doma mornarice za koje je već izrađen projekat i koji će biti realizovan krajem ljeta. Sljedećih 6 mjeseci nas očekuju brojne važne aktivnosti.

Prije 3 godine, zahvaljujući sredstvima dobijenim na konkursu Ministarstva kulture, započeo je ambiciozan i izuzetno značajan projekat identifikacije, obrade, prevoda i prepisa oko hiljadu dokumenata koji se tiču istorije Mornarice od ranog Srednjeg vijeka do prošle godine. Projekat je veoma uspješno realizovan zahvaljujući stručnom angažmanu, napornom radu, profesionalnosti i entuzijazmu Snežane Pejović, Joška Katelana, Tine Ugrinić i Jelene Strahinje Mršulje, dok su Slavko Dabinović i Ilija Mlinarević izradili CD sa brojnim fotografijama i svim statutima Bokeljske mornarice od prvog sačuvanog 1463. do zadnjeg koji je usvojen 2016. godine.

U toku su pripreme za štampanje zbornika tih dokumenata u dva toma i za tu namjenu nam je bivše Ministarstvo kulture prošle godine izdvojilo 5 hiljada eura. A predsjednik Opštine Vladimir Jokić je obećao da će čim bude moguće izdvojiti nedostajuća sredstva, pa mu se unaprijed zahvaljujem.

Na osnovu ovih dokumenata, kao i koristeći brojne poznate izvore, knjige, stručne i naučne radove na raznim jezicima napisana je knjiga Bokeljska mornarica 809-2019 godine koja bi trebalo da bude objavljena sljedećih mjeseci. Tako će već bogata literatura i dokumentacija o Mornarici biti dodatno obogaćena. I tako će biti kompletirana izdavačka djelatnost u kojoj se ističu: monografija Dvanaest vjekova Bokeljske mornarice iz '72 godine, inovirana monografija sa istim naslovom iz 2013., zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa o Mornarici iz 2009. godine, monografija Milke Čanak Medić i Zorice Čubrović Katedrala Svetog Tripuna u Kotoru iz 2009. i Statut Bratovštine svetog Nikole mornara u Kotoru 1663.“ – ističe Sbutega.

Kako su istakli, saradnja Bokeljske mornarice sa obrazovnim institutcijama u Kotoru traje praktično od samog osnivanja tih institucija, a naročito je intezivirana tokom posljednjih godina.

„Prva državna škola je otvorena u Kotoru 1849. godine sa jednim razredom, da bi 1896. postala petorazredna. Škola je prve godine imala samo 7 učenika, da bi taj broj porastao na 166 učenika.

Mnogi članovi Bokeljske mornarice su završili ovu školu i sarađivali sa njom. Tako je kapetan Tripo Kamenarović iz Dobrote ostavio svu imovinu Opštini Kotor pod jednim uslovom da se tada u nautičkoj školi već uvede engleski jezik, što je učinjeno 1879. godine. U periodu između dva svjetska rata osniva se više manjih parobrodnih preduzeća. Jedno od njih je Bokeljska plovidba, kasnije Zetska plovidba, koja je 1937. godine raspolagala sa 37 brodova. Godine 1938. osnovana je u Kotoru stalna muzejska zbirka Bokeljske mornarice koja je 1952. prerasla u Pomorski muzej“ – kaže saradnik u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, magistar pomorskih nauka Miro Vukićević.

Kako navodi, danas na teritoriji Crne Gore postoji nekoliko obrazovnih institucija koje su u državnom ili privatnom vlasništvu. „Osim toga postoje centri za obuku pomaraca gdje pojedini služe za ponos, dok drugi pokušavaju da zadovolje isključivo komercijalnu stranu.

Jedino kvalitetan stručnjak i osoba koja zaista voli pomorstvo može da iskoristi opremu na pravi način i svojim učenicima prenese tehnički zamisao na pravi način. Danas postoje razni programi preko kojih se našim studentima omogućava da jedan semestar odrade na nekom stranom fakultetu gdje će im svi troškovi biti izmireni, a taj semestar priznat na matičnom fakultetu. Na ovakav način student se osamostaljuje, uči strani jezik, upoznaje svoje buduće strane kolege. Takođe, imaju mogućnost da prilikom ljetnje pauze iskoriste slobodno vrijeme, posjete Ameriku gdje će imati mogućnost da nauče rad, zarade i upoznaju neku drugu kulturu. Veliki niz praktičnih vježbi, demonstracija stručnih predavanja se zaokružuje putovanjem sa školskim brodom Jadran, a slika koju dobiju na tom, za većinu njih prvom pomorskom putovanju, jeste slika koju imaju za cijeli život.

Podatak da u našem članstvu Bokeljske mornarice iz Tivta od 50 članova ima 11 (oko 20 posto) koji su stekli svoje obrazovanje u pomorstvu, bili su pomorci, dok iz Kotora čak 47 posto od 81 člana, govori nam da je naše članstvo više nego kompetentno da samostalno napiše stručnu knjigu, skriptu ili neki praktikum koji bi pomogao studentima u kvalitetnom savladavanju zahtjevnog gradiva.

Iako se za Luja XIV vezuje izjava Država, to sam ja, ja bih ovu izjavu malo preformulisao: Bokeljska mornarica – to smo mi, jer od nas samih zavisi koliko će se čuti i u kom kontekstu o Mornarici, pa se nadam da ćemo se svi skupa uključiti u kvalitetnom prezentovanju naše Bokeljske mornarice“ – zaključuje Vukićević.

U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupili su: gitaristkinja Danijela Krstović, učenica IV razreda Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ iz Kotora i mali admiral Karlo Ribica koji je recitovao pjesmu „Boka“ iz zbirke pjesama admirala pok. Miloša Miloševića.

Svečana akademija počela je intoniranjem Kola Svetog Tripuna.

Minutom ćutanja je odata počast preminulim članovima Bokeljske mornarice, a zatim i posthumno uručena priznanja.

Među njima su: Miro Marić, don Anton Belan, Andrija Crepulja, Josip Božinović, Ivo Petrović.

Svečanoj akademiji Bokeljske mornarice prisustvovali su: potpredsjednik Opštine Kotor Nebojša Ševaljević, direktorica Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor organa državne uprave Slavica Drašković, kancelar Kotorske biskupije don Robert Tonsati, veleposlanik Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić,  konzulica Republike Hrvatske u Crnoj Gori Jasminka Lončarević, predsjednica Hrvatskog građanskog društva Rafaela Pina Lazarević i  direktor Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor Andro Radulović.

Podsjetimo, Dan Bokeljske mornarice biće obilježen danas od 20 sati.

Planiran je nastup Glavnog odreda Bokeljske mornarice Kotor sa kompletnim ceremonijalnim programom koji podrazumijeva: formiranje Glavnog odreda ispred Doma Bokeljske mornarice (Pjaca od kina), prijem državne zastave od predsjednika Opštine Kotor ispred upravne zgrade Opštine, obilazak Glavnog odreda oko grada, prijem ključeva grada ispred glavnih gradskih vrata od predsjednika Opštine i tradicionalno kolo Bokeljske mornarice na Trgu od oružja.

Autor: Radio Kotor