Održana završna konferencija i promotivna biciklistička tura u okviru projekta SUD-SIT

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 08. rujna 2015. - 11:02
Autor: 

U prostorijama Općine Tivat jučer je održana konferencija za novinare povodom završetka dvogodišnjeg projekta „Održivi razvoj turizma posebnih interesa– SUD SIT“, financiranog od strane od strane IPA fondova, a u sklopu prekograničnog programa Crna Gora- Hrvatska.

S crnogorske strane u projektu su sudjelovali Turistička organizacija Tivat i JP Komunalno Tivat, a s hrvatske strane Udruga hrvatskih putničkih agencija i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije.

Koordinatorica projekta iz Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Općine Tivat Zorica Gverović otvorila je konferenciju: „Cilj ovog projekta je razvoj turizma, ali vi svi znate da je turizam i u Dubrovačkoj neretvanskoj županiji i u Boki kotorskoj prilično sezonalan. Trebalo je tražiti mogućnosti i načine da se produži turizam na post-sezonu i pred-sezonu. Smatramo da smo dobro odlučili da cilj ovog projekta bude da se razvija i da se ostvaruje saradnja za razvoj turizma posebnih interesa. To je nešto što je danas u svijetu jako cijenjeno, razne vrste4 u oblati planinarenja, ciklo-turizma, gastro turizma i tako dalje“.

S hrvatske strane govorio je Ivica Projić: „Sve je počelo prije dvije godine i sada smo došli do kraja. Samo uključenje u projekat je bio nekakav logičan smjer aktivnosti una pravo promicanju ovog turizma posebnih interesa na razvoj proizvoda koji će biti realizirani u pred i post sezoni i koji će dovesti jedan dodatni profil gostiju“.

Na konferenciji se govorilo o aktivnostima projekta tijekom dvije godine rada: educiranju preko 250 osoba o razvoju održivih proizvoda namijenjenih turizmu posebnih interesa, više od 30 poduzetnika je u online i individualnim konsultacijama dobilo savjete o marketingu, kao i unaprijeđenju svojih programa i proizvoda od domaćih i međunarodnih stručnjaka; za potrebe Općine Tivat urađena je studija izvodljivosti biciklističkog saobraćaja i glavni projekt za unapređenje biciklističke infrastrukture.

U okviru projekta izrađena je i web stranica www.crossbordertourism.com, koju svi zainteresirani mogu koristiti u svrhu promocije prekograničnog područja, prijedlog 20 biciklističkih i pješačkih tura u Tivtu i Konavlima s GPS podacima, popis agencija i agroturizama, a na  raspolaganju su i karte, promotivni letci i ostali materijali.

U okviru projekta jučer je organizirana i promotivna vožnja od Kalimanja do Donje Lastve, a kako je sve to izgledalo možete pogledati u našoj foto galeriji.