Okrugli stol o Nacrtu zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola održan u Tivtu

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 20. srpnja 2017. - 11:12
Autor: 

Jučer je u  Tivtu je danas održan Okrugli stol o Nacrtu zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola,  kao dio javne rasprave,  koju je pokrenulo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Predstavnik Ministarstva Leon Đokaj je istakao  da javna rasprava traje do 4. rujna i da su u Radnoj grupi,  koja je pripremila tekst Nacrta zakona bili i predstavnici svih nacionalnih savjeta među kojima i članovi Hrvatskog nacionalnog vijeća iz Tivta. Zakon je donijet 2000. godine,  a pod utjecajem određenih promjena  u državi pokazalo se da dokument ima prostora za izmjene i dopune.

U jedinicama lokalne samouprave ili mjesnim zajednicama u kojima pripadnici manjine čine većinsko stanovništvo, na zgradama organa lokalne samouprave, mjesnih zajednica i javnih ustanova pored državne zastave ističe se i zastava tog manjinskog naroda. U sredinama u kojima pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine više od 5% stanovništva, u dane državnih i nacionalnih praznika tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, na zgradama organa lokalne samouprave, ističe se zastava tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.

Grb, zastava i himna predstavljaju nacionalne simbole i  ne mogu se isticati na zgradama i u prostorijama Skupštine Crne Gore, osim prostorija poslaničkih klubova, Predsjednika Crne Gore, Vlade Crne Gore, Ustavnog suda Crne Gore, sudova, Državnog tužilaštva, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Vojske Crne Gore, Sveučilištu Crne Gore, Centralne banke Crne Gore i Državne revizorske institucije.

U jedinicama lokalne samouprave ili mjesnim zajednicama u kojima pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine više od 5 posto stanovništva , u dane državnih i nacionalnih praznika tog manjinskog naroda na zgradama organa lokalne samouprave, ističe se zastava tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.