Ombudsman Vijesti – Luković prekršio kodeks

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 12. rujna 2018. - 11:03
Autor: 

Foto: facebook

U nastavku vam  prenosimo priopćenje OO HGI Tivat:

Ombudsmanka ND Vijesti Paula Petričević konstatirala  je kršenje novinarskog kodeksa od strane dopisnika ovog medija iz Tivta Siniše Lukovića. Naime, on je u novinskom članku od 16.7.2018., pod naslovom „Vuksanović od partijskih para častio svoju NVO“  iznio netočnu informaciju da „Poslanik HGI je u martu prošle godine, kao odbornik u SO Tivat, svojim odlučujućim 17. glasom, doprinio usvajanju odluke lokalnog parlamenta da se NVO “Dux Croatorumu” na pet godina besplatno ustupi na korišćenje gradska imovina - zgrada Doma kulture u Donjoj Lastvi“.

On je u više tekstova inzistirao da je glas odbornika Vuksanovića bio odlučujući pri donošenju spomenute odluke. Međutim, kada je bio suočen sa činjenicama,  koje je Vuksanović iznio u svoj Žalbi, a koje potvrđuje neistinitost njegove teze, čega je svjestan i sam novinar, Siniša Luković je u svoj  obrani pokušao skrenuti pozornost na ono što i nije bilo problematizirano, a to je da je Vuksanović samo glasao. Naime, svjestan da je upotrijebio neistinitu konstataciju u novinskom tekstu, Siniša Luković u Izjašnjenju, po ovom pitanju između ostalog kaže: „Apsolutno je netačno da odbornik Adrijan Vuksanović svojim glasom (glasajući “ZA”) nije učestvovao u donošenju odluke SO Tivat na sjednici 14.marta 2017. o produžetku besplatnog korišćenja objekta Doma kulture u Donjoj Lastvi  od strane NVO “DuxCroatorum” čiji je g. Vuksanović predsjednik.“

 

Kao što je evidentno, Luković mijenja iskaz, pa od onog što je iznio u javnosti, da je „Vuksanovićev glas bio odlučujući“, sada ističe ono što nije nitko problematizirao,  a to je da je Vuksanović glasao. Inače, po zakonu je imao pravo i na prvo i na drugo.

 

Ova ilustracija dovoljno govori o funkciji tekstova Siniše Lukovića i njegovog pisanja, u kojima istina nije bitna, već tendenciozno nanošenje štete Hrvatskoj građanskoj inicijativi. Ovakvim neprofesionalnim tekstovima Luković ustvari najviše štete nanosi kredibilitetu samog medija za koji piše. HGI će i dalje pažljivo pratiti rad svih medija koji piše o nama i našim članovima i kroz samoregulatorne mehanizme, koji nam stoje na raspolaganju, davati doprinos popravljanju kvaliteta medijske scene u Crnoj Gori.

 

Općinski odbor Hrvatske građanske inicijative - Tivat