Općina Tivat pokrenula android aplikaciju Sistema 48

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 07. lipnja 2017. - 10:44
Autor: 

Jučer je službeno  u rad puštena android aplikacija Sistem 48 – Općina  Tivat. Aplikaciju je moguće preuzeti sa Google Play Store-a pod imenom Sistem 48 – Općina  Tivat, a link za preuzimanje se nalazi i na web portalu tivat.sistem48.me.

„Izrada aplikacije za pametne mobilne uređaje koji rade na Android platformi predstavlja uspješan nastavak realizacije i nadgradnju projekta Sistem 48 i dodatni napor Opštine Tivat ka poboljšanju pružanja usluga građanima. Putem aplikacije prijavljivanje komunalnih problema još je dostupnije i jednostavnije, i predstavlja dokaz da Opština Tivat osluškuje potrebe zajednice i prati razvoj savremenih informacionih tehnologija. Korišćenjem aplikacije očekujemo frekventniju upotrebu Sistema 48 u narednom periodu“, priopćio je  ovim povodom Goran Božović, rukovoditelj Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove u Općini Tivat.

Korištenje aplikacije je krajnje jednostavno. Prijavu je putem aplikacije moguće evidentirati i dok je uređaj bez internet konekcije (off-line). Po ostvarivanju internet konekcije, uneseni i snimljeni podaci se po automatizmu ili na zahtjev s mobilnog uređaja sinkroniziraju sa serverom Sistema 48 Općine Tivat, i postaju dostupni operaterima na obradu i korisnicima na uvid „on-line“ i kroz samu aplikaciju.

Nova funkcionalnost dodana u mobilnoj aplikaciji je dio „Moje prijave“, putem koje korisnik može da vidi prijave koje je sam kreirao na svom mobilnom uređaju, kao i status slanja. Pored toga u dijelu „Moje prijave“ prikazuju se i promjene statusa prijave i poslati odgovori od strane operatera, o čemu korisnik dobiva notifikaciju na svom mobilnom uređaju.

Dodatni benefit korištenja mobilne aplikacije „Sistem 48“ leži u mogućnosti automatskog određivanja lokacije na Google mapama (ukoliko je na mobilnom uređaju ova opcija uključena) uz korištenje GPS pozicioniranja u momentu unosa nove prijave. Također, omogućen je unos fotografija iz galerije uređaja, kao i direktno fotografiranje na licu mjesta putem kamere mobilnog uređaja tijekom unošenja nove prijave. Poslane fotografije uz prijavu od sada se prikazuju i javno na web portalu sistema.

U prvih devet mjeseci rada sistema evidentirano je 400 prijava o čega je 361 prijava zatvorena uspješno, 4 neuspješno, za 29 prijava utvrđena je nenadležnost lokalnih službi, dok je 6 prijava odbijeno kao nevalidno. Razvrstano po službama broj prijava je slijedeći:

•             Vodovod i kanalizacija d.o.o. – 143 prijave (dominantan problem pucanja cijevi)

•             Komunalno d.o.o. – 132 prijave (najviše u oblasti javne rasvjete i rupa na ulicama)

•             Komunalna policija – 49 prijava (najviše u oblasti nepropisnog parkiranja)

•             Služba za inspekcijske poslove – 28 prijava (najviše u oblasti nelegalne gradnje)

•             Azil – 19 prijava (problem pasa lutalica)

Računajući validne prijave za koje su lokalne službe nadležne uspješnost rješavanja prijavljenih problema je 98,90 % što znači da službe efikasno rješavaju probleme u svojoj nadležnosti, te da sistem postiže svrhu postojanja. U narednom periodu, naročito zahvaljujući android aplikaciji, očekuje se sve veći broj prijava putem Sistema 48, kao modernog kanala komunikacije u skladu sa suvremenim načinom života građana.   

O Sistemu 48:

„Sistem 48” predstavlja jedinstven informacioni sistem uz pomoć kojeg se u roku od 48 sati rješavaju komunalni problemi po prijavi građana ili se makar dobija povratna informacija o istom. Građani mogu putem web aplikacije, mailom, putem SMS-a ili Vibera, telefonskim putem, a od sada i putem android aplikacije, prijaviti komunalni problem tokom 24 sata 365 dana u godini (ali i ličnim dolaskom u Opštinu Tivat u toku radnog vremena). Nadležne službe za rješavanje problema izlaze na teren i u roku od 48 sati građanin dobija informaciju o statusu rješavanja prijavljenog problema. Rok od 48 časova teče od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema“.