Počinje asfaltiranje lokalnih saobraćajnica i sanacija trotoara vrijednih 600.000,00 €

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 22. ožujka 2019. - 10:00
Autor: 

Asfaltiranje lokalnih saobraćajnica i sanacija trotoara i šetališnih staza, ukupno vrijedni 600.000,00 €, počet će u narednim danima na 33 lokacije na teritorij Općine Tivat.

Prvu fazu asfaltiranja lokalnih saobraćajnica, u ukupnoj površini od 33 700 m2, na 26 lokacija realizirat će podgorička kompanija „Bemax“.

Investicija je vrijedna  504.000,00 €,   a ugovoreni rok za realizaciju je 45 dana.

Radovi obuhvaćaju zasijecanje i struganje asfalta, nivelaciju postojećih šahti, pripremu podloge, ugradnju nosećeg i habajućeg sloja asfalta.

Radovima će biti obuhvaćene ulice: Luke Tomanovića, Istarska/Arsenalska, Đačka, Njegoševa /21 Novembar, Ribarski put/Pakovo, II Dalmatinske, Palih Boraca, Sremsko – Karlovačka, Karpoška, Trg Dara Petkovića, Obala Filipa Miloševića, Blaža Jovanovića, Mažina – dio, Brijeg Gverovića, Gornji Kalimanj III. – dio, Bonići I., Dumidran – dio, Vrijes I.-IV., Mrčevac I., Gradiošnica – 3 lokacije, Brda.  

Tijekom izvođenja radova drumski saobraćaj će biti privremeno obustavljen i preusmjeren o čemu će javnost biti naknadno obavještena.

Druga faza asfaltiranja lokalnih saobraćajnica vrijedna 600.000,00 € planirana je nakon turističke sezone.

Sanacija trotoara i šetališnih staza ugovorene vrijednosti 96.000,00 € trajat će 30 dana,  a radove izvodi Asfalt beton gradnja iz Podgorice. 

Radovi obuhvaćaju zasijecanje, razbijanje i uklanjanje postojećih betonskih trotoara, razbijanje i uklanjanje postojećih oštećenih ivičnjaka, iskop zemljanog materijala, tamponiranje, ugradnju behaton ploča i ivičnjaka, na sedam lokacija u ukupnoj površini 2223 m2.

Sanacija trotoarskih površina biće izvedena u ulicama: Luke Tomanovića, Đačkoj, Njegoševoj, 21 novembra, II. Dalmatinske, Palih Boraca i Karpoškoj.

Obje investicije su planirana aktivnost iz Strateškog plana razvoja Općine Tivat 2019. – 2022. god, i u skladu su sa Akcionim planom za provođenje strateškog plana, za 2019.godinu.