Posjet dr. Ervine Dabižinović HNV -u

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 22. listopada 2020. - 12:03
Autor: 

Danas je Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore  posjetila dr. Ervina Dabižinović, psihologinja, članica Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima – Kotor; koordinatorica edukativnog procesa programa ženskih studija u Animi. Predsjednik HNV-a Zvonimir Deković i članica Vijeća Dijana Milošević upoznali su gospođu   Dabižinović s aktivnostima HNV-a u proteklom i narednom razdoblju.

Gospođa Dabižinović je autorica rada "Diskursi o ženama Boke Kotorske od 1815-2015. godine" - doktorske teze obranjene na Univerzitetu u Novom Sadu, 2018. Svoje mjesto u doktorskoj tezi našle su: Ana Marija Marović, Olga Komnenović, Darinka Kvekić Petrović, Ida Verona, Emilija Stefanović Lipovac, Antica Dabinović Madžar, Divna Veković, Vida Matjan, Katica Muk, Lidija Jovanović, zatim „Pet Danica“ - Danica Kosić, Danica Bojanić, Danica Đurović, Danica Popivoda, Danica Tomašević te naše suvremenice Marija Crnić Pejović, Mileva Filipović, Ljubomirka Ljupka Kovačević, Slađana Vučićević, Lenka Blehova Čelebić, Sanja Bauk, Paula Petričević i Fatima Naza.

Današnji posjet je bio prilika za dogovor o budućoj suradnji te mogućnost realizacije  novih kulturnih projekata vezanih za hrvatsku nacionalnu zajednicu  u Crnoj Gori.