Potpora EU Komisije razvojnim planovima Kotora

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Subota, 23. srpnja 2016. - 9:21
Autor: 

Predsjednik Općine Kotor dr. Aleksandar Stjepčević zajedno sa suradnicima sastao se jučer sa šefom odjela Europske komisije za turizam, nove i kreativne industrije gospodinom Karlom Koracom.

Na sastanku je bilo riječi o razvojnim potencijalima Općine  Kotor, mogućnostima za dalji razvoj turizma i kreativnih industrija u Kotoru kao i modalitetima potpore EU na projektnom principu. Također se razgovaralo o značajnim potencijalima Kotora i mogućnostima za privlačenje direktnih investicija  u ovoj oblasti kao i uključivanje Kotora u turističku ponudu i putove Europe posebno u odnosu na kinesko tržište.

Predstavnici Europske komisije informirani su da je Kotor u svojim razvojnim prioritetima prepoznao razvoj poduzetništva, turizma, kreativnih industrija i sektora prerade hrane. Također je istaknuta tendencija da se potakne kompletna integracija svih raspoloživih potencijala razvoja turističkog sektora kao i da Kotor postane prepoznat kao centar kreativnih industrija.

Koraca je istakao da prepoznaje značaj Kotora i Crne Gore u kontekstu strategije EUza Jadransko-jonsku  makroregiju  kao i veliku šansu da kroz raspoložive fondove EU objedini razvoj turizma i kreativnih i novih industrija.

Ovom prilikom predstavnici Općine Kotor najavili su investicionu konferenciju, koju će Općina Kotor organizirati u rujnu  na koju će biti pozvani svi predstavnici diplomatskog kora u Crnoj Gori kao i renomirani investitori iz zemalja regije.