Poziv građanima da preuzmu tablice s kućnim brojevima

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 06. kolovoza 2020. - 10:58
Autor: 

Foto: Općina Tivat

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Općine Tivat još jednom poziva građane Tivta da preuzmu tablice s kućnim brojevima.

Za područje mjesne zajednice Krtoli  građani mogu  preuzeti tablicu s brojem zgrade u prostorijama mjesne zajednice. Isto važi i za područje mjesne zajednice Lepetane,  gdje građani mogu  preuzeti tablicu s brojem zgrade  u prostorijama MZ Lepetane.

Za ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat,Dumidran,I,II,III,IV,V,VI,Gornji Dumidran,Gornji Dumidran I,Mrčevac I, Mrčevac II, Sv.Agate, Lorovina, Mitrovina, Bogdašići, Gradiošnica, Markostan I, Markostan II, Žekovo, Vrijes I,II,III,IV,V,VI, Mitrovina I, Aerodromska, Brda, Brda I, Kukuljina, Bonići, Bonići I, Bonići II, Bonići III, Župa, Donje Seljnovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina I,II, Gornja Ruljina, Donja Lastva I,II,III,IV, Sedmi kvart, Vukov put, Nikelići, Cacovo, Cacovo I, Cacovo obala, Opatovo, Gornjolastovska, kao i za građane sa područja mjesne zajednice Krašići, brojevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata u Općini Tivat  svakog radnog dana od 8 do 14 sati, kancelarija br 11.

Preuzete tablice građani su u obavezi da postave na svoje objekte, na način da su vidljivi s ulice kojoj objekt pripada, a imaju i obvezu prijaviti promjenu adrese MUP-u CG, filijala Tivat.