Predavanje o glagoljici na tlu Boke kotorske u Donjoj Lastvi

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 17. rujna 2016. - 8:28
Autor: 

Predavanje  umirovljene profesorice Ljubice Štambuk pod nazivom ,, Tragovi glagoljice u Boki kotorskoj" održat će se u subotu, 17. 9.,  u  Velikoj dvorani Doma  kulture ,, Josip Marković" u Donjoj Lastvi,  s početkom u 19 sati. Predavanje će se održati u organizaciji Hrvatskoga  nacionalnog vijeća Crne Gore i Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 – Rijeka.

Ljubica Štambuk  je rođena u Perastu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Rijeci, a  studij matematike i fizike na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Čitav radni vijek, koji je trajao 42 godine, radila je u nastavi; najprije kao profesor matematike i fizike na Tehničkom školskom centru u Rijeci, potom kao asistent, pa predavač matematičkih kolegija na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te kao viši predavač matematičkih i statističkih kolegija na Veleučilištu u Rijeci. Predavala je i na raznim institucijama izvan Rijeke: u Puli, Poreču, Pazinu, Gospiću, Ogulinu i Karlovcu. Od 2011. godine je u  mirovini. Napisala je osam knjiga iz područja matematike i statistike, neke  kao autor (5 knjiga), neke zajedno s drugim autorima (3 knjige), te više znanstvenih i stručnih radova. Bila je suradnica na više znanstvenih projekata, te nositeljica projekta ,, Program Mathematica u nastavi matematike na visokim učilištima² uz potporu  Primorsko-goranske županije.U mirovini se bavim glagoljicom. Izučava literaturu i sudjeluje u raznim događanjima  vezanim uz glagoljicu, te održava prezentacije iz glagoljske tematike u raznim mjestima.Aktivan je član ,, Društva prijatelja glagoljice” iz Zagreba, koje promiče istraživanje i zaštitu glagoljice kao značajne sastavnice hrvatske nacionalne kulture.

Do sada je održala šest predavanja s glagoljskom tematikom i to:tri predavanja iz ciklusa ,,Brojevi u glagoljici” u organizaciji ,,Kulturne udruge Praputnjak”:

Glagoljica kao brojevni sustav (Praputnjak, 27. listopada 2015.)

Pisanje brojeva glagoljicom (Praputnjak, 3. studenog 2015.)

Brojevi na glagoljskim epigrafskim spomenicima (Praputnjak, 10. studenog 2015.)

te predavanja:

Tragovi glagoljice u Boki kotorskoj (predavanje povodom Tripundanskih dana – dana Bokelja u Rijeci, 2. veljače 2016.)

Osnovno o glagoljici s posebnim osvrtom na glagoljicu u Brseču (Glagoljski dan u Brseču, 19. ožujka 2016.)

Sjaj hrvatske glagoljice (Sumartin, 10. kolovoza 2016., u organizaciji Udruge ,,Fra Andrija Dorotić”).