Priopćenje o obustavi financiranja Skala radija iz budžeta Općine Kotor

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 27. srpnja 2016. - 11:09
Autor: 

Općina Kotor obustavila je financiranje Skala radija na osnovu ugovora o sponzorstvu, koji je zaključen između Skala radija i Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti iz nepoznatih razloga.

Općinski odbor Pozitivne Kotor, obratio se Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti kao i predsjedniku Općine, od kojih očekuje blagovremenu i preciznu informaciju zbog čega je obustavljeno financiranje Skala radija.

 

"Bez medijskog pluralizma nemoguće je ostvariti slobodu štampe, što je preduslov za demokratizaciju društva. Zbog toga smatramo da je postojanje što više medija u interesu kvalitetnog informisanja građana, te da je svima potrebno stvoriti jednake uslove za rad bez favorizovanja jednih u odnosu na druge", izjavila je Svetlana Franović, članica predsjedništva Pozitivne i tajnica Općinskog odbora Kotor.

U vezi s aktualnim problemom oko financiranja Skala radija iz službe predsjednika Općine Kotor dr. Aleksandra Stjepčevića, dobili smo sljedeće priopćenje koje vam u cijelosti prenosimo:

 

„Opština Kotor svake godine budžetom predviđa sredstva koja izdvaja za medije, posebno lokalne, čime pomaže i podržava njihov rad, razvoj, i tendencije ka svakodnevnom profesionalnom usavršavanju.

U interesu Opštine Kotor je da postoje kako opštinski, tako i komercijalni mediji, koji bi raznolikošću objektivnih izvještaja pomogli kreiranju zdravog i valjanog javnog mnjenja.

Opština Kotor nikad nije na osnovu ličnih interesa pojedinaca birala kojem lokalnom emiteru će biti dodijeljena novčana sredstva, već su ona dodjeljivana u odnosu na profesionalnost izvještavanja medija.

S tim u vezi, jasna je želja i namjera Opštine Kotor da očuva gradski medijski diverzitet, i svim profesionalcima pruži podršku kako bi se u etar slala objektivna kotorska medijska slika.

Ove godine, između ostalih, zaključen je Ugovor o sponzorstvu između Skala radija i Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

U odnosu na Leks specijalis, poseban zakon prema kojem je opozicionim strankama omogućeno da prate rad državnih institucija, pa tako i rad Opštine Kotor, za sprovođenje svih odluka potreban je supotpis određenog opozicionog predstavnika, zaduženog za praćenje rada institucije u koju je došao.

Nalog za isplatu sredstava Skala radiju prema Ugovoru o sponzorstvu, potpisan je od strane Opštine Kotor, međutim, pozivajući se na Leks specijalis, predstavnica URA-a, Ljiljana Popović-Moškov u ovom slučaju nije dala svoj supotpis, čime je ugovorena isplata zaustavljena.

Zbog nedostatka supotpisa gospođe Popović-Moškov, Skala radiju nijesu uplaćena sredstava za sedmi mjesec tekuće godine.

Zbog ovakve situacije, Opština Kotor zatražila je mišljenje Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Agencije za sprečavanje antikorupcije. U zavisnosti od odgovora Opština Kotor će preduzeti dalje korake“.

Dr. Aleksandar Stjepčević

PREDSJEDNIK OPŠTINE KOTOR