Promocija monografije „Grbovnik Boke Kotorske“ u Kotoru

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 30. kolovoza 2021. - 10:40
Autor: 

Monografija dipl. ing. Leonida Kampea, „Grbovnik Boke Kotorske“ bit će predstavljena u Palači Grgurina 1. 9. (srijeda) u 20 sati.

Tom prilikom će govoriti dr.  Katarina Mitrović, povjesničarka, mr. Jovan J. Martinović, arheolog u mirovini; Radojka Abramović, rukovodilac  muzejskog sektora i autorica monografije.

Monografiju je izdao JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor u suradnji s Općinom Kotor, u okviru Programa kulturnih manifestacija za 2021. godinu.

„Stručnim radom je obuhvaćena cjelokupna heraldička baština Boke Kotorske sa Budvom, od nastanka prvih porodičnih grbova u XIII-XIV vijeku do posljednjih grbova nastalih u XIX vijeku. Obrada je vršena na savremen način i po svim načelima heraldičke nauke. Autor se koristio publikovanim i nepublikovanim izvorima i relevantnom literaturom. Posebna vrijednost leži u tome što je autor konsultovao arhivske fondove i zbirke koji se čuvaju u Istorijskom arhivu Kotor, Archivio di Stato di Venezia, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Bavarskoj državnoj biblioteci i drugim arhivskim i bibliotečkim ustanovama u Kotoru, Zagrebu, Zadru, Rusiji.Uz tekst odštampan na 150 strana priloženo je preko 500 ilustracija, gravure iz perioda XVI – XIX vijeka i originalni crteži svih grbova crtani rukom samog autora. Pored heraldičke obrade doneseni su i izuzetno dragocjeni istorijski podaci o pojedinim rodovima i njihovim članovima“.