Regata kotorskih bonacijera za klasu krstaš

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Subota, 26. ožujka 2016. - 9:02
Autor: 

Regata će se održati u akvatoriju Kotorskog zaljeva u subotu, 9. travnja u organizaciji JK LAHOR – KOTOR.

Regata će se jedriti po međunarodnim jedriličarskim pravilima ISAF 2013-2016, Pravilima klase krstaš, Upustvu za jedrenje i Oglasu za regatu.

Regata je otvorena za sve jedriličare i klubove.
Prijave će se primati u prostorijama CAFFE BARA NAUTICA (STARI GRAD) 8.4. od 16 do 19 sati i 9.4. od 8 do 10 sati.

Registracija natjecatelja: odmah nakon prihvatanja prijave, kada će biti uručena Uputstva za jedrenje. Svi skiperi moraju biti registrirani od strane nacionalnog saveza. Startarina po članu posade je pet eura.

Kategorija regate: Regata je kategorije 4, a u pogledu reklamiranja je C kategorije. Jedrilice će biti svrstane po kategorijama (Montenegro open - odluka o premjeru jedrilica klase krstaš 2008. god. – Sekcija klase krstaši CJS-a)

Regata je navigacijska i jedri se na sledećoj ruti:
Start ispred KOTORSKE RIVE obilazak oko peraških otoka, koja se ostavljaju po lijevom boku. Povratak u Kotor gdije je i cilj ispred KOTORSKE RIVE.

Organizator zadržava pravo da u svako doba premjeri svaku jedrilicu čija je prijava prihvaćena.

Obavjest natjecateljima bit će istaknuta na službenoj oglasnoj tabli u prostorijama caffe bara NAUTICA.

Primjenjivati će se (low point) sistem niskih bodova. Prvoplasiranim jedrilicama bit će dodijeljen trofej i posebna nagrada za najbrži brod u realnom vremenu.

Svi natjecatelji na regati sudjeluju na vlastitu odgovornost, a organizator ne prihvata nikakvu odgovornost za materjalna oštećenja, povrijede ili smrt, nastale za vrijeme, neposredno prije ili poslije regate. Uputstva o privezu dat će organizator odmah pri uplovljavnju u luku.