Sastanak Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike održan proteklog vikenda u Ulcinju

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 29. svibnja 2018. - 10:43

Proteklog je vikenda u Ulcinju održan inicijalni sastanak članova Radne grupe za izradu strategije manjinske politike za razdoblje od 2018. – 2023. godine, s naglaskom  na Akcijski plan za 2018. godinu.

Nova strategija obuhvatit će sva relevantna područja za pripadnike manjinskih nacionalnosti i ostalih manjinskih zajednica u Crnoj Gori  koja su garantirana Ustavom Crne Gore i obvezujuća pozitivnim zakonskim propisima u Crnoj Gori  - počevši od općih antidiskriminacijskih odredbi,  preko područja upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, kulture, medija i informiranja, političke participacije i zastupljenosti pripadnika manjina u organima vlasti.

Ova radna grupa formirana je za izradu i praćenje sprovođenja Strategije manjinske politike 2018-2023 s akcijskim planom za 2018. godinu, kao i praćenje sprovođenja preporuka  Komiteta ministara Vijeća Europe vezano za Okvirnu konvenciju o pravima nacionalnih manjina i Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima.

 Čine je predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore,  svih relevantnih ministarstava, Uprave za kadrove, manjinskih nacionalnih vijeća, Zavoda za statistiku, Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, CEKUM-a.

Ispred Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore delegirana je Ana Vuksanović.