Sv. Nikola biskup, zaštitnik pomoraca, putnika, djece i studenata - raspored sv. Misa

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ponedjeljak, 30. studenog 2015. - 10:33

Proslava blag­dana sv. Nikole po župama kotor­ske biskupije:

Perast, župna crkva sv. Nikole
06.12. sv. misa u 10h

Prčanj, crkva sv. Nikole
06. 12. sv. misa u 9 h, podi­jela pake­tića djeci u 14 h

Đeno­vići, župna crkva sv. Nikole
06.12. sv. misa u 10h, pre­dvodi kotor­ski biskup mons. Ilija Janjić

Kotor, katedrala-bazilika sv. Tripuna
06.12. sv. misa za sve žive i pokojne pomorce u 18h, nakon mise sli­jedi pri­godni pro­gram za djecu

Đurići
06.12. U crkvi sv. Nikole na Verigama sv. misa je u 6h, u žup­noj crkvi sv. misa u 9h. Na blag­dan sv. Nikole pod obje mise biti će poma­za­nje čudo­tvor­nom „man­nom” (sv. mirom) sv. Nikole. Doček sv. Nikole i bla­gos­lov djece je 05. 12. u 17,30, a trod­nev­nica u čast sv. Nikole je sva­kog dana od 3.12. do 05.12. u 17,30h.

Dobrota, župna crkva sv. Mateja
06.12sv. misa u 10 h

Gornji Krašići, župna crkva sv. Nikole
06.12. sv. misa u 10,30h