Tradicijska proslava proljeća u Perastu

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 01. svibnja 2015. - 12:50
Autor: 

Početak najljepšeg proljetnog  mjeseca i ove je godine tradicionalno obilježen u Perastu.
Mlado drvo hrasta ove godine je na trgu ispred crkve sv. Nikole podigao posljednji ženik iz Perasta, Marko Kašćelan.
Kao i decenijama unazad, drvo su kitili mladi flašicama mlijeka,  šarenim trakicama koje simboliziraju napredak i nadu u bolje. Veselo jutro u suncem okupanom Perastu upotpunila je glazba klape Lungo mare iz Umaga i kotorskog sastava Škuribanda.

Brojni sudionici ovog bokeljskog običaja imali su prigodu u konobi Đardin uživati u jutarnjoj kafi, nakon čega je na trgu ispred crkve sv.Nikole upriličen koncert klape Lungo mare.

Malo je dokumentacije koja obrađuje ovaj običaj. Jedan od rijetkih je dokument kojim se opat – nadžupnik don Ante Rosa ispred Općinskog-nadžupnog ureda u Perastu obraća Kraljevskom srezkom načelstvu u Kotoru 27.travnja 1930. u kome se kaže -
Slavnom,
Kr. Srezkom Načelstvu u Kotoru
Prastari je običaj u Perastu, da omladina svake godine na 1. maja proslavi početak mjeseca Bl.Gospi posvećena.
Toga dana nakiti se pred crkvom hrastova grana uz pucnjavu iz pušaka, iza toga omladina sluša sv. misu, iza koje imaju zajednički zajutrak, na koji može, da pristupi svaki gradjanin.
Proslava svršava pjevanjem uobičajnih narodnih pjesama. Mlijeko za zajutrak u dužnosti su da nose svih mješćani, koji imaju stoke.
Pišući došao je do znanja, da je ove godine zabranjena svaka radnička proslava 1.maja.
Pošto gore spomenuta omladinska proslava nema nikakove veze ni odnosa sa nikakovom radničkom proslavom dana l.maja koja u obće u Perastu nije bila nit je u običaju te radnici kao takovi ne učestvuju, molim se taj Slav. Kr. Naslov, da bi i ove godine mogla ne smetano obaviti rečena omladinska proslava da se ne prekine starodrevni narodni običaj.
O riješenju moli se da bi taj Kr. Naslov obavijestio mjestnu žandarmerijsku postaju.
Opat – Nadžupnik
Don Ante Rosa