Velić: Insistiramo na što boljoj primjeni Lokalnog akcionog plana za osobe s invaliditetom

Time to read
1 minute
Read so far

Subota, 10. rujna 2016. - 11:09
Autor: 

Hrvatska građanska inicijativa insistirat će na unaprjeđivanju i integraciji osoba s invaliditetom u društvene tokove, kao i povećanju materijalnih izdvajanja za njihove potrebe, izjavila je predsjednica Općinskog odbora Kotor HGI Ljiljana Velić  .

 „U Kotoru je nedovoljno urađeno na implementaciji Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti. Podrška lokalne zajednice značajna je i iz razloga što se brigom o osobama s invaliditetom i njihovom što uspješnijom integracijom mogu mjeriti kulturno-civilizacijski dosezi Opštine Kotor „ naglasila je Velić.

 U Kotoru je smješten  Resursni centar za sluh i govor s visokoobrazovanim i profesionalnim kadrom, no taj potencijal, objašnjava Velić, lokalna uprava ne koristi za educiranje uposlenih znakovnom jeziku,  koji bi dali komunikacijsku potporu gluhim i nagluhim osobama.

 „Svaka moderna država vodi brigu o osobama s invaliditetom, teži unapređenju njihovog načina života i kvalitetnom oblikovanju slobodnog vremena. Osobe s invaliditetom imaju potrebu za bavljenjem tjelesnim aktivnostima. Da bi se osobe s invaliditetom aktivno mogle uključiti u sportsko-rekreativne aktivnosti potrebno je omogućiti pristup objektima, poseban parking prostor, garderobni prostor, te posebno prilagođeni sanitarni čvor“, kazala je Velić.

 Smatra da je u okviru Zatvorenog zimskog bazena neophodno  ugraditi lift/rampu za spuštanje u vodu osoba koje se kreću uz pomagala.

 Prema njezinim riječima i za druge sportske discipline ne postoje sportski rekviziti prilagođeni osobama s invaliditetom. 

 

„Opštinski odbor Hrvatske građanske inicijative Kotor zalagaće se za što bolju implementaciju Loklanog akcionog plana u oblasti invalidnosti, kao i za povećanje materijalnih izdvajanja za potrebe  osoba s invaliditetom“, poručila je Velić.