Posebna upisna kvota na hrvatskim visokim učilištima i u akademskoj godini 2020./2021.

Time to read
2 minutes
Read so far

Petak, 22. svibnja 2020. - 13:46
Autor: 

I u akademskoj godini 2020./2021. na nekoliko hrvatskih visokih učilišta osigurane su posebne upisne kvote za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva 

Na nekoliko hrvatskih visokih učilišta: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Zadru te Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru, i u akademskoj godini 2020./2021. osigurane su posebne upisne kvote za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, čime se s uspjehom nastavlja jedan od vrlo značajnih projekata kojima se nastoji povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom, i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakidašnjeg života te stjecanjem kvalitetnog obrazovanja.
 
Dosad su objavljeni natječaji za upis u akademskoj godini 2020./2021. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru, a uskoro se očekuje objavljivanje natječaja na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 
Posebna kvota odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012): na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i njihove potomke.
 
Za upis studijskih programa u posebnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva u akademskoj godini 2020./2021. kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. Napominjemo da fakulteti samostalno, prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje ovih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.
 
Važno je napomenuti da kandidati ne trebaju pristupati Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, nego trebaju dostaviti dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj žive.
 
Radi lakšeg snalaženja Središnji državni ured je izradio tablice s popisom fakulteta, rokovima i specifičnim uvjetima koje su dostupne OVDJE.

Isto tako, upućujemo vas na mrežne stranice Sveučilišta u ZagrebuHrvatskog katoličkog sveučilištaSveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuSveučilišta u Zadru te Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru na kojima su dostupni cjeloviti tekstovi natječaja i detaljno navedeni svi uvjeti.
 
Uz samu prijavu na željeni fakultet, kandidati koji se odluče koristiti posebnu upisnu kvotu trebaju predati zahtjev za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije te zahtjev za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu.
 
Priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije provodi Agencija za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Važno se pravovremeno obratiti se gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.
 
Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Prijavni obrazac
 • Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu i traženje Potvrde
 • Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
 • Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
 • Rodni list
 • Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu(jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti:
 • izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list 
 • školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika
 • indeks
 • radna knjižica
 • vojna knjižica
 • vjenčani list
 • smrtni list
 • krsni list
 • rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona
 • pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. 


Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, potrebno je dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda. Jednako tako, dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr, a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.
 
Izvor:hrvatiizvanrh.gov.hr