Bokeški forum: Treba ukinuti JP "Morsko dobro"

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 22. ožujka 2016. - 8:57
Autor: 

Jedan od osnovnih ciljeva „Bokeškog Foruma“ u njegovom radu jeste ukidanje JP „Morsko dobro“ koje je svojim dosadašnjim funkcionisanjem pokazalo da je jedan od najvećih neprijatelja Boke i Bokelja. Prema domicilnom stanovništvu JP „Morsko dobro“ ponaša se maćehinski, slobodno se može reći i feudalistički.

Posljednji primjer, vezan za plažu u uvali Pržna - „Plavi horizonti“ sa kojeg će domaće stanovništvo bukvalno biti protjerano, najbolji je svjedok ovih riječi. Građani koji pokušavaju da žive od turizma, svojim gostima teško da će moći da objasne da više na „Plavim horizontima“ ne mogu da borave. A sve to zbog interesa stranih investitora, koji se, pronalazeći pogodno tlo, na našoj obali bahato ponašaju.

Svesrdnu pomoć u degradaciji mještana Tivta i cijelog primorja, JP „Morsko dobro“ ima i u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, koje je Planom uređenja obalnog područja jasno stavilo do znanja da je u službi obezvrijeđivanja imovine Bokelja. Više od decenije omogućavali su da se uzurpira obala i zemlja i da kojekakvi tajkuni, sa ili bez dozvole, grade kuće maltene ulazeći u more, a novim rješenjem starosjediocima ne dozvoljavaju da grade na sopstvenoj imovini.

Zbog svega toga, „Bokeški Forum“ se zalaže da sve plaže na crnogorskom primorju budu tretirane kao JAVNO DOBRO. Takođe, „Bokeški Forum“ zahtjeva da JP „Morsko dobro“ bude ukinuto, i da se o svojoj obali i pripadajućoj teritoriji staraju same opštine, a da se poštujući principe decentralizacije, visoka ovlaštenja u tome daju i samim mjesnim zajednicama.

Na taj način, omogućio bi se dodatni priliv sredstava u opštinske kase i istovremeno se otvorila nova radna mjesta, na kojima bi prioritet prilikom zapošljavanja imalo domaće stanovništvo.

 

Vaš Bokeški forum