Izložba slikarice Daliborke Kordić

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Utorak, 17. veljače 2015. - 10:17
Autor: 

Izložba kotorske slikarice Daliborke Kordić pod nazivom Corpo – Mente postavljena je u izložbenom prostoru Upravne zgrade Porto Montenegra (bivši Dom vojske), i posjetitelji će imati priliku vidjeti je do 15. ožujka.

Lajt motiv izložbe je lik že­ne u ra­znim sta­nji­ma du­ha, od bo­la i tu­ge, do za­do­volj­stva i sre­će, u cr­ve­no-cr­no-bi­je­lo-si­vom ko­lo­ri­tu. Po­stav­ka obuhvata pre­ko 30 sli­ka raz­li­či­tih for­ma­ta, ra­đe­nih u teh­ni­ci akril na plat­nu.

Daliborka Kordić Bajrović je rođena 1972. godine u Kotoru. Diplomirala je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju 1996. godine u klasi profesora Dragana Karadžića. Imala je brojne samostalne i kolektivne izložbe, a dobitnica je Nagrada za najbolji likovni rad nastao u Kotoru, 2007. i 2013. godine.