Koncert „Venecija u Kotoru“ najava Festivala Tollite portas

Time to read
2 minutes
Read so far

Ponedjeljak, 29. travnja 2024. - 14:36
Autor: 

Kako je na današnjoj konferenciji za medije najavljeno, koncert pod nazivom Venecija u Kotoru održat će se sutra, u utorak, 30. 4., s početkom u 20 h, u katedrali sv. Tripuna u Kotoru. Ulaz na koncert je slobodan, a koproducenti koncerta su Kotorska biskupija i KotorArt. Troje internacionalnih umjetnika: Iana Djakova, mezzosopran, Marina Bjelova, teorba, i Ivan Velikanov, kornet i orgulje, predstavit će raznovrstan opus venecijanskih kompozitora iz perioda od 16. do 18. st., među kojima su djela Monteverdija, Legrencija, Pićinija, Gabrijelija, Šica, Vivaldija i drugih istaknutih stvaralaca. Koncert Venecija u Kotoru predstavlja najavu za festival rane muzike Tollite portas, čije je prvo izdanje planirano za 10. mj.  ove godine.

Povodom sutrašnjeg najavnog koncerta, kao i sadržaja i ideje cjelokupnog festivala, u Kotoru je održana konferencija za medije, a javnosti su se obratili don Robert Tonsati, kancelar Kotorske biskupije, Ratimir Martinović, pijanist i direktor KotorArt-a, kao i Ivan Velikanov, dirigent i multi instrumentalist: kornetist i orguljaš, koji će nastupiti na koncertu.

 "Tolite portas je jedini festival koji je posvećen ranoj muzici u Crnoj Gori i s druge strane prvi i jedini festival takve vrste koji će se odvijati u kotorskoj Katedrali koja je, kao što znamo, najznačajniji spomenik srednjovjekovne, romaničke arhitekture, ne samo u Crnoj Gori, nego i istočnoj obali Jadrana. Sam naš grad Kotor bio je najveće središte kulturne djelatnosti, umjetničkog stvaralaštva i ono što je možda široj javnosti manje poznato, najstariji muzički, notirani zapisi u Crnoj Gori su upravo kotorski muzički zapisi. Želimo ponuditi publici, prije svega domaćoj, ali i stranoj, cijeli taj raspon od srednjeg vijeka do renesanse i ranog baroka u oktobru, u periodu koji nema toliko kulturnih događaja, kada sve gužve padnu i kulturne aktivnosti se na ovom području smanje. Kroz festival ćemo prezentovati dio baštine koji je nepoznat. Gregorijanska muzika, gregorijanika, renesansa,  rana polifonija i barok se jednostavno u Crnoj Gori vrlo rijetko ili skoro nikada ne izvode. Tu je potrebna drugačija stručnost i drugačiji instrumenti. Želimo domaćim kao i stranim posjetiteljima ponuditi otkrivanje te srednjovjekovne muzičke baštine koja nije samo muzika, već su u pitanju i muzičke povezanosti, kulturne veze i umjetničke razmjene koje su svoje središte nalazile upravo u Kotoru, jer Kotor stoji na raskrižju civilazacija, na raskrižju između istoka i zapada. Ovdje se isprepliću različiti kulturni i umjetnički uticaji. Katedrala Svetog Tripuna je idealan prostor za ovakve koncerte jer će svojom monumentalnošću i skladom dopustiti da se otkriju svi slojevi i karakteristike rane muzike "- istakao je, između ostalog, don Robert Tonsati, kancelar Kotorske biskupije i osnivač Festivala Tollite portas

Ivan Velikanov je najavio sutrašnji koncert, govoreći o kompozitorima, utjecaju venecijanske kulture  kulture na Kotor i Boku, predstavio kolege na sutrašnjem koncertu i upoznao javnost s povijesnim  instrumentima na kojima će se koncert izvoditi.

„Danas svi poznaju Vivaldija kao glavnog venecijanskog kompozitora, ali i prije njega imamo tradiciju velikih kompozitora koji su ostavili dubok trag, kao što su Legrenci, Gabrijeli i naravno Monteverdi kao jedan od najznačajnih kompozitora toga doba. Izvodiće se muzika na istorijskim instrumentima, koji su u to vrijeme bili veoma rasprostranjeni, ali su danas rijetki. To su teorba (velika lauta), orgulje i kornet- potpuno zaboravljeni duvački instrument, rekonstruisan krajem 20. vijeka. Nisam siguran, ali mislim da će se kornet po prvi put čuti u Crnoj Gori“- izjavio je Ivan Velikanov, dirigent i multi instrumentalist.

 Ratimir Martinović, koncertni pijanist, sveučilišni profesor i direktor Međunarodnog festivala KotorArt,  istakao je da zdušno podržava ideju osnivanja festivala rane glazbe u Kotoru. Martinović takav festival smatra kulturološki, povijesni i umjetnički izuzetno značajnim, a turistički može biti interesantan u ovom periodu godine,  jer ima mogućnost  privuči partikularnu publiku koja je zainteresirana za ovu, podjednako specifičnu oblast glazbene umjetnosti.

 „Najava istraživačkog aspekta ovog festivala, pored umjetnički izuzetno vrijednog programa, govori o temeljnom pristupu inicijatora. Veliki entuzijazam od strane ekipe KotorArta je, čini mi se, utemeljen u doživljaju ovog festivala kao nečega što nedostaje, ne samo Kotoru već i cijeloj Crnoj Gori i potpuno sam siguran u uspjeh, ne samo na lokalnom i državnom, već i međunarodnom nivou. KotorArt će svojom ekspertizom u različitim domenima dati svoj puni doprinos takvoj ideji“..