Mediteranske obale Slobodana Boba Slovinića

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 07. srpnja 2021. - 9:00
Autor: 

„U Mediteranskim obalama, ciklusu radova koji  je nastao 2018. godine, Slovinić se vraća do sopstvenih početaka – Kotora i Budve, gdje je rođen i gdje je proveo rano djetinjstvo. Stvaralački postupak Slovinića je studiozan i kompleksan: u njegovom stvaralaštvu nije prisutan samo likovni, već i literalni, arhitektonski i tekstualni aspekt. Zato u prvom sloju njegovih radova, koji su rađeni tehnikom gvaš na akvarel papiru, možemo primijetiti pejzaže mediteranskih obala; dajući nam slobodu tumačenja i proučavanja. U drugom sloju grafitnom olovkom postavlja prepoznatljive horizontalne i vertikalne linije, koje doprinose građenju kompletne kompozicije. S jedne strane na njegovim radovima smjenjuju se olujni i burni ritmovi, poput mora usred bure, dok sa druge strane vidimo sanjalačku atmosferu, poput sutona na obali mora, a sve to komponuje izuzetno znalački, prikazujući  nam dvije strane Mediterana“, kazala je, otvarajući izložbu Slobodana Boba Slovinića, povjesničarka i teoretičarka umjetnosti Marija Saičić.

Autor izložbe „Mediteranske obale“ Slobodan Bobo Slovinić izrazio je zahvalnost organizatorima, ali i posjetiteljima na dolasku.

Slobodan Bobo Slovinić rođen je 1943. u Budvi. Diplomirao je 1966. na Akademiji za primijenjene umjetnosti u Beogradu. Prvi put se predstavio na grupnoj izložbi u Umjetničkom paviljonu u Podgorici 1961. godine  Prvu samostalnu izložbu priredio 1965. u Modernoj galeriji u Podgorici. Do sada je imao preko 60 samostalnih i više od 400 grupnih i kolektivnih izložbi u našoj zemlji i inozemstvu.

Prvo priznanje, Zlatnu plaketu za slikarstvo, dobio je 1969. na izložbi u kavani "Znak pitanja" u Beogradu. Dobitnik je mnogih drugih nagrada i priznanja, među kojima: Prva nagrada "Zimskog salona", Herceg Novi (1980.); Nagrada za slikarstvo "Grada Breseja", Francuska (1983.); Prva nagrada salona "13 Novembar", Cetinje (1987.); "Počasna nagrada" za slikarstvo, Saveza francuskih umjetnika, Pariz (1988.); Nagrada za slikarstvo "Le Franc Bourgeois", Bresej (1989.); "Novembarska nagrada" za slikarstvo, Budva (1990); "Trinaestojulska nagrada" Crne Gore (1990.); Plaketa "Beli anđeo" za slikarstvo, Prijepolje (1995.).

Istaknuti je kulturni stvaralac Crne Gore od 2010. godine. Član je ULUCG-a i ULUPUCG-a od 1968. , a od 1983. član "Maison des Artistes" u Parizu. Sudjelovao je u radu više slikarskih kolonija. Autor je knjiga: "Pariski zapisi" (1996.); "Ujetničke zbirke Centra savremene umjetnosti Crne Gore" (2010.); "Ars Libris" (2013.). „Pariske Reminiscence“ (2020.); „Herbarijum - Don Đuro“ (2021.).

Povodom 60 godina stvaralačkog rada, u Narodnom muzeju na Cetinju, priređena je retrospektivna izložba i objavljena monografija. U Modernoj galeriji u Podgorici, prezentiran je izbor iz retrospektivne izložbe, uz monografski katalog. Osim slikarstva i likovne kritike, bavi se publicistikom, živi i stvara u Podgorici i Budvi.